Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

SİRAK KİTABI

GİRİŞ

Bu kitap ilk önce İbranice yazıldı. Kitapta belirtildiği gibi, İ.Ö. 132'de ya­zarın torunu kitabı Yunanca 'ya çevirdi. Bu çeviri Yunanca yazılı Kutsal Kitabın içine alındı, ikinci başlık olarak şöyle dendi: "Yeşu Ben Sirak'ın Bilgeliği". Yahudiler bu kitabı Kutsal Kitap 'ın bir bölümü olarak kabul etmemektedir. La­tince başlığı "Ecclesiasticus" (Kilisenin Kitabı)dır. Sinagogun bu kitabı geri çevirmesine karşın kilisenin onu onayladığını belirtir.

Kitabın büyük bir bölümü, dünya işleriyle ilgili bilgece sözlerden, toplum­sal sağduyuyu kapsayan özdeyişlerden, atasözlerinden oluşmuştur. Ama kitap­ta Musa'nın yasasına büyük saygı, sevgi gösterilmekte ve Eski Antlaşma'nın (Tevrat) seçkin kişileri, Hanok 'tan Nehemya 'ya dek ulu sayılmaktadır.

Ana Hatlar

      Önsöz
1:1-23:27      Bilgeliğe övgü (1. bölüm)

  a.  1:1-16:23    Görev, ödül ve öğüt

  b.  16:24-23:27    Tanrı 'nın bilgeliği ve insansal yanıt
24:1-50:21
    Bilgeliğe övgü (2. bölüm)

  a.  24:1-32:13    Bilgelik ve erdem

  b.  32:14-42:14    Tanrı 'nın bilgeliği ve insanın tapınışı ve işi

  c.  42:15-43:33    Tanrı'nın doğadaki görkemi

  d.  44:1-50:21    Atalara övgü
50:22-51:30    Sonuç

  Çevirmenin Önsözü 

Yasa ve peygamberler aracılığıyla bize çok sayıda olağanüstü armağanlar verildi. Onları izleyenlerle de, bu bilgelik eğitimi için İsrail'i gerçekten kutlamak gerek. Ama Kutsal Kitap'ı okuyanların Kutsal Yazılar'ı bilmeleri yetmez. Uzmanların dışarıdaki halkada yararlı olması gerekir, gerek sözleriyle, gerekse yazılarıyla. Böylece büyük babam Yeşu, yasayı uzun uzun irdeledikten sonra, peygamberler, ataların öbür yapıtları hakkında bilgi edin­di. Bu yönde yeterince yetenekli olunca, bilgelik eğitimiyle ilgili bazı konularda yazı yazmak istedi. Böylece oku­mayı sevenler ve bu alanda sorumlulukları olanlar yasaya uygun biçimde yaşamak konusunda ilerleme kaydedebilir. Onun için bu kitabı iyi niyetle, özenle okumanız ve hoşgörülü olmanız gerekir. Çünkü kitabı çevirirken, tüm uğraşımıza karşın, kimi deyimleri uygun bir biçimde çevirmemiş olabiliriz. Geçek şu ki, İbranice yazıları başka bir dile çevirirken eşit deyimler bulamazsınız. Bundan öte yasayı, peygamberleri ve öteki kitapları ince­lerken bu çevirinin, özgün basılı ya da elyazması parçadan oldukça farklı ol­duğunu görürsünüz.

Kral Euergetes'in krallığının otuz sekizinci yılında, Mısır'a geldikten bir süre sonra, eğitim açısından son dere­ce önemli bir yapıt buldum. Bu yapıt beni şuna inandırdı: Aşağıdaki kitabı uğraşarak ve özenle çevirmem gereki­yordu. Belirli bir süre içinde yapıtı ta­mamlayıp kitabı yayınlamak için kitap üzerinde uzun zaman çalışıp bilgi edindim. Amacım, özellikle yabancı ülkelerde oturup yasaya uygun biçim­de ne türlü yaşanacağını öğrenmek isteyenlerin bu kitaptan yararlanma­sıdır.

  Bilgeliğin Gizi

1Bütün bilgelik Tanrı' dandır, Sonsuza dek O'nundur.

2Denizin kumunu, yağmur damlalarını, Ölümsüzlük günlerini kim saptayabilir?

3Gökyüzünün yüksekliğini, yeryüzünün genişliğini, Denizin dibini kim inceleyebilir?

4Başlangıçta bilgelik yaratıldı, Anlama yeteneği olan us sonsuza dek vardır.

5(Bilgeliğin kaynağı en yükseklerdeki Tanrı'nın sözleridir, Yolları sonsuz buyruklardır.)

6Bilgeliğin kökü kimin için açıklandı? Bilgeliğin becerikli özel biçimini kim bilebilir?

7(Bilgelik kime açıklandı? Onun anlayışını kim anlayabildi?)

8Bilgelik yalnız O'nundur, O gerçekten olağanüstüdür, Tahtına oturmuştur,

9O Rab'dir. Bilgeliği O yaratmış, onu gözetmiş, Ona bir değer vermiştir, tüm yapıtlarına bilgeliği katmıştır.

10Bilgelik O'nun tüm insanlığa armağanıdır, O'nu sevenlere bilgeliği bırakmıştır.

  Tanrı Korkusu Bilgeliktir

11Tanrı korkusu övgü ile kıvançtır. Mutluluk ve sevincin tacıdır.

12Tanrı korkusu yüreğe su serper, Mutluluk, sevinç ve uzun yaşam sağlar.

13Tanrı'dan korkan kişinin sonu iyi olur, Öldüğü gün kutsanır.

14Tanrı korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Bilgelik inanlılarla birlikte döl yatağında yaratılmış,

15İnsanlar arasında yuva yapmıştır. Uzun süredir var olan bir kurumdur, Onların çocuklarına inançla sıkıca sarılacaktır.

16Tanrı korkusu bilgeliğin kusursuz olmasıdır, Bilgelik, verdiği ürünle onları sevinçten çıldırtır.

17Yüreklerindeki istekleri evlerinde gerçekleştirir, Tahıl saklanan yeri ürünleriyle doldurur.

18Tanrı korkusu bilgeliğin tacıdır, Barışı güçlendirir ve sağlığı geliştirir.

19Tanrı bilgeliği gözetmiş, ona bir değer vermiştir, O bilgiyi, sezgiyi bol vermiştir. Bilgeliğe yakın olup Onu bırakmayanların ününü göklere çıkarmıştır.

20Tanrı korkusu bilgeliğin köküdür, Uzun yaşam onun dallarıdır.

21 (Tanrı korkusu günahları yok eder, Bilgeliğin olduğu yerde kızgınlık kaybolup gider.)

  Sabır ve Kendini Denetleme

22Kötü insanın şiddetli öfkesi onu haklı çıkarmaz, Çünkü öfkesinin ağırlığı onun düşüşüdür.

23Sabırlı kişi zamanı gelinceye kadar dayanacaktır, Ama sonunda sevinci ortaya çıkacaktır.

24Zamanı gelinceye dek susacaktır, Onun sezişiyle ilgili pek çok öykü anlatılacaktır.

  Bilgelik ve Doğruluk

25Bilgeliğin kaynakları arasında bilgili özdeyişler vardır, Ama Tanrı'ya saygı göstermek günah işleyenler için Tiksindirici bir davranıştır.

26Bilgelik istiyorsan, buyruklara uy, Tanrı onu sana verecektir.

27Çünkü bilgelik ve eğitim Tanrı korkusu demektir, Onu sevindiren kutsal inanç ve sevecenliktir.

28Tanrı korkusuna baş kaldırma, İçtenlikle davran.

29İnsan topluluğu içindeyken rol yapma, Konuşurken uyanık davran.

30Büyük ve önemli görevler edinme, Çünkü yanlışın seni gözden düşürebilir. Tanrı o zaman gizlerini açıklayacak, Toplum önünde seni utandıracaktır. Çünkü sende Tanrı korkusu yoktur, Hileci bir yürek vardır.


Başlangıç