Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Anne Babaya Karşı Sorumluluklar

3 Çocuklar, beni, babanızı dinleyin, Size söylediğim gibi davranın ve güvenlikte olun.

2Çünkü Tanrı çocukları arasında babayı onurlandırır, Annenin, oğullarının üzerindeki haklarını savunur.

3Her kim babasına saygı gösterirse günahlarını bağışlatır,

4Annesine saygı gösteren, servet sahibi olan kişi gibidir.

5Babasına saygı gösteren kendi çocuklarıyla mutlu olacak, Dua ettiği gün dualarına kulak verilecektir.

6Babasına saygı gösterenin yaşamı uzun olur, Annesini rahat ettiren, Tanrı'nın buyruklarına uymuş olur.

7Tanrı'ya hizmet ettiği gibi, anne babasına da hizmet etmektedir.

8Gerek sözlerin gerekse davranışlarınla babana saygı göster, Böylece o seni kutsar.

9Çünkü babaların kutsamasıyla çocukların yuvası sağlam olur, Bir annenin lanet etmesi yuvayı kökünden yıkar.

10Babanın gözden düşmesiyle övünme, Babanın gözden düşmesi seni onurlandırmaz.

11Çünkü bir insanın onuru Babasına gösterilen saygıyla orantılıdır. Onursuz bir anne çocukları için yüz karasıdır.

12Oğlum, baban yaşlanınca ona destek ol, Yaşamı süresince ona acı verme.

13Babanın aklı başında değilse, ona anlayış göster, Sen sağlıklı ve güçlü durumdayken onu değersiz sayma.

14Çünkü babaya gösterilen sevecenlik unutulmaz, Günahlarının bağışlanmasına yarar.

15Acı günlerinde, bunlar anımsanacak, Günahların silinecektir, Tıpkı güneş karşısında donun erimesi gibi.

16Babasını bırakıp giden kişi inançsız sayılır, Annesini öfkelendiren kişi de Tanrı'nın lanetine uğrar.

Alçakgönüllülük

17Oğlum, işinin başındayken yumuşak olursan, Savurgan bir kişiden daha çok sevilirsin.

18Saygınlığın arttığı ölçüde alçakgönüllü davranmalısın, O zaman Tanrı'nın beğenisini kazanırsın.

19(Birçok kişi gururludur, Ama O sırlarını alçakgönüllülere açar.)

20Çünkü Tanrı çok güçlü olmasına karşın, Alçakgönüllü kişilerin saygılarını kabul eder.

21Senin için çok güç olan şeyleri anlamaya çalışma, Gücünü aşan şeyleri bulmaya çalışma.

22 Sana verilen görevlerde çalış, gizlerle uğraşma.

23 Başkalarının işlerine karışma, Zaten sana öğretilenler insan aklını aşmaktadır.

24Çünkü birçok kişi Haddini bilmediği için yanlış yola girmiştir, Ters düşünceler doğru yoldan sapmalarına neden olmuştur.

Gurur

25 (Gözler olmaksızın ışık görülmez, Bilgisiz bilgeliğe erişilmez.)

26 Başkaldıran bir gönlün sonu iyi olmaz, Tehlikeyi seven kişi o yolda yok olur.

27 Başkaldıran bir gönlün tasası çoktur, Suçlu kişinin günahları birikir.

28Gururlu insanın hastalığına çare bulunmaz, Çünkü kötü bir tohum onda kök salmıştır.

29Akıllıca iş gören kişinin gönlü atasözleriyle ilgilenir, Bilge kişinin isteği uyanık bir dinleyicidir.

Yoksullara Yardım

30Su ateşi söndürür, Verilen sadaka da kişinin günahlarını bağışlatır.

31Yararlı bir yardım yapan, geleceği düşünmüştür, Düştüğü an destek bulacaktır.


Başlangıç