Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Düşler

34Boş ve aldatıcı umutlar akılsız  insanlar içindir, Düşler akılsız kişileri kaygıya düşürür.

2Düşlere inanmak, Gölgeleri tutmaya ve rüzgârı kovalamaya benzer.

3Ayna ve düş birbirine benzer, Bir yüzle karşı karşıya kalmak ve bu yüzün yansıması.

4Pislik neyi temizler, Yalan neyi kanıtlar?

5Kehanetler, fallar ve düşler saçmadır, Tıpkı hamile bir kadının çılgın imgeleri gibi.

6Düşler yüce Tanrı'nın temsilcisi olmadıkları zaman, Onları önemseme!

7Çünkü pek çok kimse düşlerle yolunu şaşırmıştır, Düşlere umut bağlayanların umutları boşa çıkmıştır.

8Yasaya uymak bu gibi yalanları gerektirmez, Bilgeliği en iyi anlatan içten sözlerdir.

Yolculuk

9Çok gezen çok bilir, Çok deneyimli kişinin sözleri sağduyu sonucudur.

10Hiç güçlüklerle karşılaşmamış olanın az bilgisi vardır, Ama çok gezen her şeyin üstesinden gelir.

11Yolculuklarımda çok şey gördüm, Anlatabileceğimden çok daha fazlasını anladım.

12Sık sık ölüm tehlikesiyle karşılaştım, Ama canım bağışlandı, nedeni de deneyimlerimdir.

Tanrı Korkusu

13Tanrı'dan korkan kişinin canı kolay kolay çıkmaz, Çünkü onu kurtarabilecek bir güce umut bağlamıştır.

14Tanrı'dan korkan kişi yüreksiz değildir, Umudu Tanrı'da olduğu için korkmaz.

15Tanrı'dan korkan insanın ruhu mutludur. O kime güveniyor? Ona kim destek oluyor?

16Tanrı'nın gözleri O'nu sevenlerin üstündedir, O, onların güçlü koruyucusu ve güçlü dayanağıdır. O, onları çöl rüzgarından korur, Öğle vakti güneşte onların sığmağı olur. O, sendeledikleri zaman onları korur, Düşecekleri zaman onlara güvence verir.

17O, insanı canlandırır, gözlere parlaklık verir, O, insana şifa, yaşam ve kutsama verir.

Sunular

18İsteksizce sunulan kurbanlar Tanrı'nın gözünde iğrençtir, Kabul edilmez.

19İnançsızların sunduğu kurbanlar yüce Tanrı'ya sevinç vermez, Çeşitli sunular inançsızın günahını bağışlatmaz.

20Yoksulların varlığından bir kurban sunmak, Bir erkek çocuğu babasının gözleri önünde öldürmek kadar kötü bir iştir.

21Az yemek yoksulların yaşamı gereğidir, O yemeği yoksullardan esirgeyen Eli kanlı bir insandır.

22Kişi komşusunun rızkını engellerse onu öldürmüş sayılır, Bir işçinin ücretini ödemezse kan dökmüş sayılır.

23Birinin yaptığını diğeri yıkarsa Bunun sonucu üzüntü olur, Her ikisinin de bundan bir kazancı olmaz.

24Biri dua ederken diğeri lanet ederse, Yaratan hangisini dinleyecektir?

25Kişi bir cesede dokunduktan sonra elini yıkarsa ve cesede yeniden dokunursa Elini yıkamasının yararı nedir?

26İşlediği günahların bağışlanması için oruç tutan ve sonra da gidip yeniden günaha giren kişi aynı durumdadır. Onun dualarını kim dinler? Kendini alçaltması neye yarar?


Başlangıç