Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Tanrı Günahlıları Cezalandıracak

16 Çok sayıda değersiz çocuk özlemi duyma, İnançsız erkek çocukları seni sevindirmesin.

2Çok sayıda çocuğun da olsa, onlarda Tanrı korkusu yoksa, Bu çocuklar sana zevk vermesin.

3Uzun zaman yaşayacaklarına güvenme, Onların geleceğine gereğinden çok inanma. Bin çocuğun olmaktansa bir çocuğun olmasını yeğ tut, İnançsız çocukların olmaktansa, çocuksuz ölmek daha iyidir.

4Akıllı bir adam bir kenti bayındır duruma getirebilir, Ama yasa tanımayan kişilerin soyu yok edilecektir.

5Bu gibi olayları gözlerimle gördüm, Daha da etkileyici sözleri kulaklarımla duydum.

6Suçluların toplumunda ateş tutuşturulacaktır! Boyun eğmeyen bir ülke öfke ile dolmuştu.

7Tanrı, güçlerine güvenip başkaldıran, Eskiden var olan yüksek kişileri bağışlamadı. Kibirlerinden ötürü onlardan tiksiniyordu.

8Lut'un birlikte yaşadığı insanları bağışlamadı, Kibirlerinden ötürü onlardan tiksiniyordu.

9O, yok olmak yazgısından kaçamayan bu ulusa karşı acımasızdı, Bu ulus, günahlarıyla birlikte dünyadan silindi.

10O, bir araya gelip dik başlılıkla davranan Ve ilerleyen altı yüz bin kişiye karşı acımasızca davrandı.

11Dik başlı bir tek insan kalsaydı, O cezasını çekecekti. Çünkü bağışlama ve öfke Tanrı'nındır, O, güçlüdür, bağışlayabilir ve öfkelenebilir.

12O'nun bağışlaması sonsuzdur, Ama gerektiğinde hoşgörüden yoksundur, Kişiyi tutumuna göre yargılar.

13Suçlu olan, kötü yoldan elde ettiği kazançla kaçamayacaktır, İnanlı kişinin sabrı ödüllendirilecektir.

14Tanrı merhametle yapılan her işi bağışlar, Ancak her insana yaptığı işe göre davranılacaktır.

15(Onu tanımasın diye Tanrı firavunun yüreğini katılaştırdı, Öyle ki Tanrı'nın işleri gökler altında bilinsin.

16O'nun merhameti bütün yaratılışa açıklandı, Işığı ve karanlığı birbirinden ayırdı.)

17"Tanrı'dan saklanırım, Yukarda beni kim anımsayacak, O kalabalıkta beni kim ayrımsayacak, Engin evrende ben neyim ki?" deme.

18Çevrene bak, gökyüzü ve onun üstündeki gökler, Deniz ve yeryüzü, O, onları ziyaret ettiği zaman titrerler.

19Dağlar ve yeryüzünün temeli, O, onlara baktığı zaman ürküp titrerler.

20Ama bunları kim düşünür? O'nun nasıl davrandığını kim anlamaya çalışır?

21Fırtınayla esen rüzgâr görülmez, O'nun yaptıklarının çoğu ayrımsanmaz.

22Adaletin yerini bulduğunu kim bildirecektir? Bunu kim bekleyecektir? Antlaşma çok uzaklarda kaldı.

23Akılsız, kendini aldatmayı seven Ve yanlış yola giren atak kişi böyle düşünür.

Evrende İnsan

24Beni dinle, oğlum, bilimi öğren, Bütün belleğinle söyleyeceklerimi anlamaya çalış.

25Bilimin inceliklerini açıklayacağım, Bilimi anlam açıklığı ile duyuracağım.

26Tanrı başlangıçta dünyayı yaratınca, Yaratıklarının arasında yazgıyı bölüştürdü.

27Yapıtlarını sonsuza dek saptadı, Başlangıçtan uzak geleceğe dek. Tanrı'nın yapıtları acıkmaz ve yorulmaz, Görevlerini asla bırakmaz.

28Hiçbiri komşusunu itip kakmamıştır, Hepsi Tanrı'nın sözünü dinler*.

*Bu satırda sözü edilen yıldızlarla gezegen­lerdir.

29Ardından Tanrı yeryüzüne baktı, Yararlı şeyler yeryüzünü kapladı.

30Yeryüzünü her türlü hayvanla doldurdu, Onlar sonunda toprak olacaktır.


Başlangıç