Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

19Böyle davranırsan hiç bir zaman varlıklı olamazsın, Az miktarla yetinmeyen kişi yavaş yavaş batar.

2Şarap ve kadın aklı başında erkekleri baştan çıkarır, Fahişelerin müşterisi utanç duygusunu yitirir.

3O, tırtılların ve kurtların mirası olacaktır, Utanmaz adam yaşamını yitirecektir.

Boş Sözler Konuşmamak

4Çabuk inanmak akılsızlığı gösterir, Günah işleyen insan kendine kötülük eder.

5Kötülükten zevk duymak insanı mahkûm eder,

6Dedikodudan tiksinen insan kötülükten kaçınır.

7Sana söyleneni asla başkasına tekrar etmezsen Başına bir kötülük gelmez.

8Dosta da düşmana da bundan söz etme, Bunu açıklama, açıklamamak günah sayılsa bile.

9Seni duyarlar, sonra da sana güvensizlik duyarlar, Zamanla senden nefret ederler.

10Bir şey mi duydun? Sen ölünceye dek o sende kalsın. Cesaret! Sana söyleneni saklamakla çatlamazsın!

11Akılsız bir adama söylenenler ona doğum sancısı verir, Tıpkı doğum ağrıları çeken bir kadına benzer.

12Akılsız bir adama verilen olaylarla ilgili bilgiler Kalça kemiğinin etine saplanmış bir ok gibidir.

Her Duyduğuna İnanma

13Dostuna soru sor, belki hiç bir şey yapmadı, Bir şey yaptıysa, onu tekrarlamayacaktır.

14Komşuna soru sor, belki hiç bir şey söylemedi, Bir şey söylediyse, onu tekrarlamayacaktır.

15Dostuna soru sor, çünkü kara çalmayla sık sık karşılaşılır, Her duyduğuna inanma.

16İnsan bazen yanılır, ama o sözleri demek istemez, Hangimiz sözleriyle hiç günah işlemedi?

17Komşuna gözdağı vermeden önce ona soru sor, Yüce Tanrı'nın yasasına uygun koşul tanı. (Öfkelenme.

18Tanrı korkusu kabul etmenin başlangıcıdır, Bilgelik sevgiyi kapsar.

19Tanrı buyruklarının bilgisi yaşam veren terbiyedir, O'nu hoşnut eden şeyleri yapanlar Ölümsüzlük meyvesinden zevk alırlar.)

Gerçek ve Düzmece Bilgelik

20Bilgeliğin tüm anlamı Tanrı korkusudur, Bilgelik, yasaya uymakla yerine getirilir.

21(Bir köle efendisine, "İstediğini yapmayacağım" derse, Sonradan pişman olup yapsa bile efendisinin kızgınlığını gideremez.)

22Ancak kötülükte çokbilmiş olmak bilgelik değildir, Suçluların öğüdünde akıllı yargı yoktur.

23Tiksindirici bir beceriklilik vardır, Bilgeliği olmayan kişi akılsızdır.

24Çok zeki olup yasaya karşı gelmektense, Aklı kıt ama yüreği korkuyla dolu olmak yeğdir.

25Haksızlığa neden olan becerikli bir zeka vardır, Davayı kazanmak için yardımlardan faydalanan kişi vardır.

26Acıdan iki büklüm olmuş kişi vardır, Ama gerçekte bu bir aldatmacadır.

27Yüzünü gizleyip yalandan sağır olur, Sen hazırlıksızken bu durumdan yararlanır.

28Bu adam günah işlemeyeceğini düşünebilir, Ama eline fırsat geçince kötülük yapacaktır.

29Bir insanın görünüşü onu sana tanıtır, Düşünen insan yüzündeki anlamla belli olur.

30Bir insanın giysisi, sana yaptığı işi bildirir, Bir insanın yürüyüşü, onun ne olduğunu sana bildirir.


Başlangıç