Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

İyilik Yapmak İçin Kurallar

12İyilik yaparsan bunu kime yaptığını bil, Böylece yaptığın iyilikler boşa gitmeyecektir.

2İnanlı bir kişiye iyilik yaparsan ödüllendirilirsin, Ödülünü sana o kişi vermezse, kuşkusuz yüce Tanrı verir.

3Kötülük yapmakta ya da sadaka vermemekte Direnen kişiye iyilik yaramaz.

4İnanlı kişiye yardım et, Suçluya değil.

5Alçakgönüllü insana iyilik yap, İnançsıza hiç bir şey verme. Ona ekmek bile verme, Çünkü ekmek yerse senden daha güçlü olabilir. O zaman ona yaptığın iyiliklerin karşılığı olarak, Sana iki misli kötülük yapar.

6Çünkü yüce Tanrı günah işleyenlerden tiksinir, Kötülerden öcünü alır.

7İyi adama yardım et, Ama suçluya değil.

Gerçek Dostlar, Güvenilmez Arkadaşlar

8Varlıklıyken gerçek dostunu her zaman bilemezsin, Ama zorlu sıkıntıdayken düşmanını iyi tanırsın.

9Bir insanın işleri yolundayken düşmanları tedirgindir, İşleri bozuldu mu, arkadaşı bile ondan uzaklaşır.

10Bir düşmana asla güvenme, Bronz leke yaptığı gibi, onun kötülüğü de insanda iz bırakır.

11Düşmanın alçakgönüllü davranıp yaltaklansa da, Ona karşı ölçülü davran ve uyanık ol. Ona karşı bir aynayı parlatırmışçasına davran, Göreceksin ki onun lekesi uzun süre kalmaz.

12Onu yanına alma, Çünkü seni itip defeder, yerini alır. Onu sağına oturtma, Çünkü onun gözü senin yetki ve konumundadır. Sonunda sözlerimin gerçek olduğunu anlayacak, Canını yaktığını hissedeceksin.

13Yılan oynatan hokkabazı yılan sokarsa ona kim acır? Yabanıl hayvanlarla tehlikeyi göze alanlara kim acır?

14Bir suçluyla arkadaşlık eden, Onun suç ortağı durumuna düşer.

15Ayakta durduğun sürece kendini açığa vurmaz, Ama güçlüklere karşı uğraşırsan, Bundan yararlanmaya çalışacaktır.

16Düşmanın tatlı konuşabilir, Ama seni derin bir çukura atmak için Yüreğinde entrika çevirmektedir. Düşmanının gözleri yaşlı olabilir, Ama eline bir fırsat geçerse Kan bile onun gözünü doyurmaz.

17Bir yıkım anında onu karşında bulursun, Sözde yardım etmek niyetiyle sana çelme takacaktır.

18O, başını sallayıp alkış tutacak, Gizli gizli konuşacak ve yüzündeki anlam değişecektir.


Başlangıç