Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Gerçek Mutluluk

14Diliyle günah işlemeyen insan mutludur, Suçsuz olan, duygu ezikliğine kapılmayan kişi mutludur.

2Ruhu kendisini yaralamayan insan mutludur, Umudunu asla yitirmeyen mutludur.

Cimrilik ve Açgözlülük

3Varlık cimri için uygun değildir, Açgözlü için varlık neye yarar?

4Giderinden kısarak para biriktiren kişi Bu parayı başkaları için saklamaktadır, Başkaları onun varlığı ile görkemli yaşam sürecektir.

5Kendi için eli sıkı olan bir insanın kime yararı olur? Kendi varlığını kullanabilme yeteneğinden yoksundur.

6Hiç kimse, kendisi için eli sıkı olan bir insan kadar cimri olamaz; Bu da işlediği günahın bedelidir.

7Bu adam iyilik yapsa bile bilinçsizce yapar, Sonunda kötülüğünü kendi açığa vurur.

8İsteksizce veren, yüzünü öbür yana çeviren, Başkalarının yaşamıyla ilgilenmeyen kişi kötüdür.

9Açgözlü insanın gözü doymaz, Tutku sonucu insan ruhu canlılığını yitirir.

10Cimri ekmeği isteksizce verir, Onun sofrasında açlık vardır.

11Oğlum, elinden geldiği ölçüde kendine iyi bak, Tanrı'ya değerli armağanlar sun.

12Ölümün gecikmeyeceğini Ve Şeol*antlaşmasının sana açıklanmadığını anımsa.

*Şeol Antlaşması'nın ölüm tarihini karar­laştıran buyruk olması olasıdır. 'Şeol' İbranice 'Ölüler ülkesi' veya 'Cehennem' anla­mına gelir. Yunan mitolojisinde adı geçen 'Hades' le eş anlamlıdır.

13Ölmeden önce dostuna iyi davran, Gücün yettiği kadar ona karşı eli açık ol.

14Bugün güzel şeylerden yararlanmaya bak, Yasaya uygun olarak istediklerinden kendi payına düşeni al.

15Varlığını başkasına bırakmayacak mısın? Yazgı emeğinin ürününü bölmeyecek mi?

16Böyle bir ortamda verici ve alıcı ol, erince kavuş, Çünkü Şeol'de yaşam eğlenceli değildir.

17Tıpkı bir giysi gibi tüm yaratıklar yaşlanır, Çağlar boyu var olan yasa şöyle der: "Ölüm zorunludur".

18Tüm canlı yaratıkların oluşturduğu kuşaklar, Çalıyla kaplı bir ağaçtaki yapraklar gibidir. Kimi yapraklar dökülürken yeni yapraklar oluşur, Özdeş biçimde, bir kuşak ölürken yenisi doğar.

19Her başarı azar azar yadsınır ve yok olur, O başarının yaratıcısı da yok olur.

Bilgenin Mutluluğu

20Bilgelik konusunda düşünceye dalan, Belleğe uygun biçimde usa vuran kişi mutludur.

21Bilgeliği yüreğinde inceleyen, Onun gizlerini algılayıp düşünen kişi mutludur.

22O, bir avcı gibi bilgeliği izler, Onu bekleyip yolunu gözler.

23Bilgeliği camlarından gözetler, Kapılarından onu dinler.

24Bilgeliğin evine yakın oturur, Duvarına kancayı takar.

25Onun yanında çadır kurar, Kusursuz bir kiralık odaya konuk olur.

26Çocuklarını onun gölgesinde oturtur, Dallarının altında konaklar.

27Bilgelik onu sıcaktan korur, Bilgeliğin görkemi onun yuvası olur.


Başlangıç