Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Güvenilmez Dostlar

37Her arkadaş: "Ben de senin dostunum" der, Ama bazı kimselerin dostluğu lafta kalır.

2Bir arkadaşın veya dostun düşman durumuna gelmesi Korkunç bir acı değil mi?

3Ya kötü istekler, neden yaratıldınız, Neden yeryüzünü yalanla kapladınız?

4Öyle arkadaş var ki, Dostunun işleri yolundayken ondan yararlanır, Ama başı derde girince ona karşı cephe alır.

5Dostuyla ilgilenen, Onun sıkıntısını paylaşan arkadaş da vardır, Savaşmak gerekince silaha sarılır.

6Senin için savaşan dostunu anımsa, varlıklı olunca onu unutma.

Danışmanlar

7Her danışman öğüt verir, Ama bazıları önce kendi çıkarını düşünür.

8Sana öğüt veren kişiye karşı uyanık ol, Her şeyden önce neyin peşinde olduğunu anla, Çünkü verdiği öğüt kendi çıkarına uygundur.

9Onun senin için tasarıları varsa, Sana: "Doğru yoldasın" der, Ama başına gelecekleri görmek için senden uzak durur.

10Sana göz ucuyla bakan kişiye danışma, Seni kıskanan kimselere planlarını açıklama.

11Bir kadına rakibi konusunda, Korkağa savaş konusunda, Tüccara fiyatlar konusunda, Alıcıya satış konusunda, Aşağılık kişiye gönül borcu konusunda, Bencile sevecenlik konusunda, Tembele herhangi bir iş konusunda, İşini savsaklayan işçiye bitecek bir iş konusunda, Aylak uşağa büyük bir girişim konusunda danışma, Öğüt konusunda onlara güvenme.

12Ama devamlı buyruklara saygılı olduğunu bildiğin, Ruhu seninkine benzeyen, Yanılgıya düştüğünde duygularını anlayacak Bir inanlıya başvur.

13Sonunda yüreğinden gelen öğüdü dinle, Hiç kimse sana yüreğin kadar gerçeği söyleyemez.

14Çünkü insanın ruhu çoğu kez kendisini Bekçi kulesine tırmanan yedi bekçiden daha iyi uyarır.

15Bütün bunlardan başka sana yol göstermesi ve adımlarını doğru yolda atman için yüce Tanrı'ya yalvar.

Gerçek Bilgelik

16Bütün etkinliklerin başlangıç noktası ustur, Herhangi bir girişimden önce düşünmek gerekir.

17Düşüncelerin kökü yürektedir, Buradan dışarıya dört dal uzanır:

18İyilik ve kötülük, yaşam ve ölüm! Her zaman tümünü yöneten dildir.

19Çok sayıda kimseye pek çok şey öğreten Zeki bir adamı düşün, Ama onun kendine hiç bir yararı yoktur.

20Her zaman söylev vermeye hazır olan adamı düşün, Ama herkes ondan tiksiniyor ve sonunda açlıktan ölecek.

21Çünkü o Tanrı'nın gözüne girmemiştir, Bilgelikten yoksundur.

22Kendi gözünde bilge olan kişiyi düşün, Söylediklerine bakılırsa aklının verimli olduğu kesindir.

23Gerçekten bilge kişi ulusunu eğitir, Aklının verimli olduğu kesindir.

24Bilge kişi sürekli hayırdua edecektir, Onu görenler mutlu olduğunu söyleyeceklerdir.

25Bir insanın yaşam sürecinde günleri sayılıdır, Ama İsrail'in yaşam sürecinde sayısız günler vardır.

26Bilge kişi ulusunun güvenini kazanacaktır, Onun adı sonsuza dek yaşayacaktır.

Özdenetim

27Oğlum, yaşadığın sürece kendi bünyeni dene, Sana zararlı olan şeylerden uzak dur.

28Çünkü her şey herkese uygun gelmez, Herkes her şeyden tat almaz.

29Lezzetli şeylere karşı açgözlü olma, Yemek yerken obur olma.

30Çünkü çok yemek insanı hasta eder, Oburluğun sonucu safrayla ilgili rahatsızlıktır.

31Oburluktan çok kişi ölmüştür, Bundan sakınırsan yaşamın uzar.


Başlangıç