Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Tanrı'nın Görkemi

44Bundan sonra kutsalları övelim, Birbirini izleyen kuşaklarda atalarımızı övelim.

2Tanrı görkemli pek çok şey yarattı, En eski çağlardan başlayarak yüceliğini gösterdi.

3Bazıları kraldı, her şey onların buyruğundaydı, Güçlü olmakla ün salmışlardı. Bazılarıysa akıllı danışmanlardı, Peygamberlere yaraşır kehanette bulunuyorlardı.

4Bazıları öğüt vererek ulusa yol gösteriyor, Halkın düşüncesini anlıyor, Öğretilerini bilgece sözlerle yapıyorlardı.

5Bazıları beste yapıyor, Ezgiler yazıyordu.

6Bazıları varlıklı ve güçlüydü, Dirlik düzenlik içinde evlerinde yaşıyorlardı.

7Bütün bu kişileri çağdaşları onurlandırıyordu, Onlar zamanın ünlüleriydi.

8Bazılarının saldığı ün yaşamlarından sonra sürüp gider, Onlardan şimdiye dek içtenlikle, övgüyle söz edilir.

9Oysa bazıları hiç bir anı bırakmamış, Hiç yaşamamış gibi yok olmuşlardır. Şimdi onlar hiç var olmamış gibidir, Onların çocukları da aynı durumdadır.

10Ama burada yüce gönüllü erkeklerin listesi vardır, Onların başardığı güzel işler unutulmamıştır.

11Onları izleyen kuşaklara Güzel bir miras kalmıştır.

12Onları izleyen kuşaklar antlaşmaları desteklemektedir, Onların sayesinde torunlarının da tutumu özdeştir.

13Onların çocukları sonsuza dek yaşayacaktır, Saldıkları ün sürüp gidecektir.

14Onların vücudu huzurla gömülmüştür, Adları tüm kuşaklarla yaşayacaktır.

15Uluslar onların bilgeliğini bildirecek, Kutlama törenleri düzenleyip onlardan övgüyle söz edecektir.

Hanok

16Hanok Tanrı'yı hoşnut etti ve göğe alındı, Bu olgu bütün kuşaklara Tanrı yolunda yürümeleri için bir örnek oluşturur.

Nuh

17Nuh kusursuz denecek kadar erdemliydi, Öfke çağında insanlığa bir başlangıç oldu, Tufan gelince onun sayesinde yeryüzünde birkaç kişi kaldı.

18Onunla sonsuza dek antlaşmalar yapıldı, Bu antlaşmalara göre bundan böyle Yaşayan bir yaratık asla tufan nedeniyle ölmeyecekti.

İbrahim

19İbrahim çok sayıda ulusun yüce atasıdır, Hiç kimse asla İbrahim kadar ünlü olmamıştır.

20O yüce Tanrı'nın yasasına uymuş, O'nunla antlaşma yapmıştır. İbrahim bu antlaşmayı kendi soyuyla sağlama bağlamış, Büyük sıkıntıdayken antlaşmaya içtenlikle bağlı kalmıştır.

21Bu nedenle Tanrı Onu izleyecek kuşakların uluslarını kutsayacağına dair İbrahim'e söz verip ant içmiştir. Topraktaki toz kadar onları çoğaltacağına, Onu izleyecek kuşakları yıldızlar gibi yükselteceğine, Onlara miras olarak bir denizden diğerine, Irmaktan dünyanın öbür ucuna dek uzanan toprakları vereceğine dair İbrahim'e söz verip ant içmiştir.

İshak ve Yakup

22Tanrı, Dahası İbrahim'in hatırı için İshak'a da

23Bütün insanların hayır dualarını sağlayacağına söz vermiştir. Antlaşmanın Yakup'un başına dayanmasına neden olmuştur. Onu kutsamış, ona miras olarak toprağı vermiştir, Toprağı paylara ayırıp on iki oymak arasında bölmüştür.


Başlangıç