Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Yasa ve Sunular

35Kişinin yasaya saygılı olması birçok sunuya bedeldir, Buyruklara uymakla sunulan kurbanları paylaşır.

2Gönül borcu olarak katkısız un sunması, Sadaka vererek Tanrı'yı övmesi anlamına gelir.

3Kötülükten kaçınırsan Tanrı'yı sevindirirsin, Haksızlık yapmaktan kaçınırsan İşlediğin günahların kefaretini ödersin.

4Tanrı'nın katına eli boş çıkma,

5Buyruğa göre bütün bunları yapmak gerekir.

6Erdemli kişinin sunduğu kurban sunağı süsler, Onun kokusu yüce Tanrı'ya erişir.

7Erdemli kişinin sunduğu kurban kabul edilir, Onun anısı unutulmayacaktır.

8Tanrı'yı onurlandırırken cömert ol, O'na ilk meyveleri sunarken cimrilik etme.

9Armağanları verirken güler yüzlü ol, Gelirinin onda birini tapınağa adarken kıvanç duy.

10Yüce Tanrı sana her şeyi verdi, Sen de verirken olanaklarının elverdiği cömertlikte davran.

11Çünkü Tanrı herkesi fazlasıyla ödüllendirir, Seni de yedi misli ödüllendirecektir.

Tanrı 'nın Adaleti

12Tanrı'ya rüşvet önerisinde bulunma, Asla kabul etmez, Erdemli olmayan bir kurbana güvenme. . Çünkü Tanrı öyle bir yargıçtır ki, Önemli kişilerin tarafını tutmaz.

13O, yoksul bir adama zarar veren önemli kişilere saygı göstermez, Haksızlığa uğrayan tarafın savunmasını dinler.

14Öksüzün yalvarışına kulak kabartır, İçini döken dul kadını dinler.

15Dul kadının gözyaşları yanaklarını ıslatırken, Bu olaylara neden olan adama bağırmıyor mu?

16Tüm yüreğiyle Tanrı'ya hizmet eden insan kabul edilecek, Onun dilekleri göklere yükselecektir.

17Alçakgönüllü kişinin duası bulutları deler, Duaları yerine varıncaya dek avutulamaz. Yüce Tanrı onun farkına varıncaya dek Bu işten vazgeçmez,

18Tanrı'nın erdemli insanı temize çıkartmasını ve yargısını açıklamasını bekler. Tanrı yavaş davranmaz, İşi sürüncemede bırakmaz, Acımasız kuşakları ezip Ülkelerden öç alıncaya dek, Küstah kalabalıkları yok edip Kötülerin asasını kırıncaya dek,

19Herkese davranışlarına, etkinliklerine, Niyetlerine göre karşılık verinceye dek, Ulusunun davasını karara bağlayıp Merhametiyle ulusunu sevindirinceye dek.

20Üzüntülü zamanlarda merhamet sevindirir, Tıpkı kuraklık zamanlarında yağmur bulutları gibi.


Başlangıç