Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Güneş, Ay, Yıldızlar

43Yüksekliklerin gururu parlak gökyüzü, Böylece görkemli bir görünümle gökyüzü ortaya çıkar.

2Güneş doğarken şöyle der: "Yüce Tanrı'nın yapıtı olağanüstüdür!"

3Güneş doruk noktasındayken ülkeyi aşırı sıcaktan kavurur, Onun saçtığı ışığa kim dayanabilir?

4Kişi sıcağı elde etmek için ocağı yakmalıdır, Güneş dağları üç misli yakar. Yakıcı bir ateş yayar, Birden parlayan ışınları insanın gözünü kamaştırır.

5Güneşi yaratan, Sözüyle onun yönünü saptayan Tanrı uludur.

6Aya gelince, o her şeyi vaktinde yapar, Ayları belirtir ve zamanı böler,

7Bayramları bildirir. Dolunay ışık veren bir cisimdir, Ayın on beşinden sonra ay küçülür.

8Aylar adını ondan alır, O, değişik görünümlerinde kusursuz biçimde büyür. Ay yükseklerde var olan çokluğun sancağıdır, Gökyüzünde parlar.

9Yıldızların görkemi yeryüzünün güzelliğine neden olur, Tanrı'nın yarattığı yüksekliklere parlak bir süs oluşturur.

10Tanrı'nın sözüyle yıldızlar O'nun buyurduğu gibi dururlar, Nöbet tutma işini asla aksatmazlar.

11Gökkuşağına bak ve onu yaratanı öv, Görkemi olağanüstü güzelliktedir.

12 Gökkuşağı gökyüzünde yüce Tanrı'nın sürüklediği Görkemli bir kuşak oluşturur.

Doğanın Harikaları

13O'nun buyruğuyla kar yağar, Şimşek çakar.

14Aynı biçimde hazineleri açılır, Bulutlar kuş gibi dışarı uçar.

15O, büyük gücüyle bulutları yığar, Dolu yağdırarak onları titretir.

16-17O'nu görünce dağlar sallanır, O gürleyince toprak sıkıntıyla debelenir. O'nun iradesiyle güney rüzgârı eser, Kuzeyden fırtına ya da kasırga gelir. Konan kuşlar gibi kar yağdırır, Yerleşen çekirgeler gibi kar yere düşer.

18Beyaz karın güzelliği bakan gözü hayran eder, İnsanın aklı karın yağmasına şaşar.

19Toprağın üstüne tuz gibi kırağı da döker, Donunca kırağı kıl gibi diken diken olur.

20Soğuk rüzgâr kuzeyden eser, Suyun üstü buz tutar. Buz suyun yayıldığı alanlara yerleşir, Su bir göğüslük zırhı gibi buzla kaplanır.

21O, dağları tümüyle yutar ve çölü kavurur, Ateş gibi bitkileri yok eder.

22Ama pus her şeyi zamanında düzeltir, Taze yaşam veren çiy sıcağı izler.

23O, beceriklidir, denizin dibini zararsız duruma getirmiş, Araya adalar dikmiştir.

24Deniz yolculuğu yapanlar bu işin tehlikelerini bize anlatırlar, Söylediklerini duyunca şaşırırız.

25Çünkü denizde de görülmemiş olağanüstü yaratıklar, Her çeşit hayvan, çok iri deniz canavarları vardır.

26O'nun sayesinde her şeyin sonu iyi olur, O'nun sözüyle her şey bir arada kalır.

27Biz çok daha fazlasını söyleyebiliriz, ama yine yeterli olmaz, Sözün kısası: "Her şey O'dur".

28O'nu övmek için gereken gücü nereden bulacağız? Çünkü O, uludur, bütün yarattıklarından üstündür.

29O, korku ve saygı uyandıran Tanrı'dır, yüceliği harika, Gücü olağanüstüdür.

30Tanrı'yı överken O'nu yücelt, elinden geldiği kadar öv. O senden üstündür. O'nu yüceltirken bütün gücünü kullan, Yorulma, asla tükenmeyeceksin.

31O'nu kim gördü ki tanımlasın? O'nu gereği gibi kim övebilir ve yüceltebilir?

32Bunlardan da büyük pek çok gizem vardır, Çünkü bizler az sayıda yaptığı işleri gördük.

33Her şeyi yaratan Tanrı'nın kendisidir, O, inançlı kişilere bilgelik vermiştir.


Başlangıç