Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Dengi Dengine Davran

13Her kim zifte dokunursa kirlenir, Her kim kibirli kişiyle arkadaşlık ederse sonunda ona benzer.

2Senin için çok ağır olan bir yükü taşımaya çalışma, Senden daha güçlü ve varlıklı biriyle arkadaşlık etme. Kilden yapılmış çömlek niçin demir kazanın yanında dursun? Çarpıştıkları zaman çömlek kırılacaktır.

3Varlıklı kişi insanın hakkını yer ve çalım satar, Yoksulun hakkı yenmiştir, ama özür diler.

4İşine yararsan seni sömürecek, Ona ayak uyduramazsan seni bırakacaktır.

5Varlıklı mısın? Seninle yaşayacaktır, Hiç eziklik duymadan seni parasız bırakacaktır.

6Sana gereksinmesi mi var? Gözünü boyayacaktır, Sana gülümseyecek, seni umutlandıracaktır. Tatlı sözcüklerle konuşacak, "Acaba ne istersin?" diyecektir.

7Görkemli şölenlerle seni utandıracak, Seni tümüyle parasız bırakacak, Sonunda seni gülünç duruma düşürecektir. Ardından karşılaştığınız zaman seni küçümseyecek, Seninle alay edercesine başını sallayacaktır.

8Uyanık ol, gözünü boyamasınlar, Böylece aptallığın sonucu seni utandırmasınlar.

9Önemli biri seni çağırırsa isteksiz davran, O zaman çağrısını üsteleyecektir.

10Kendini ileri sürme, çünkü seni geriye itebilir, Ama kendini uzak tutma, çünkü sana önem vermez.

11Ona davranışlarında eşitlik taslama, Düzgün konuşabilme yeteneğine güvenme. Tüm konuşmaların amacı seni sınamaktır, Sözde içtenlikle davranırken gerçekte seni tartacaktır.

12Açık konuşan kişi acımasızdır, Vuruşlarla zincirleri senden esirgemeyecektir.

13Uyanık ol, işini özenle yap, Çünkü kendi düşüşünle yürümektesin.

14(Bunları uykuda duyunca uyan! Yaşamın boyunca Tanrı'yı sev ve kurtuluşun için O'na yakar.)

15Her canlı kendi türünü, Her insan komşusunu sever.

16Her yaratık kendi türünü ister, İnsan kendi özel biçimine bağlıdır.

17Kurtla kuzu hiç anlaşabilir mi? Suçlular ve inanlılar için de durum böyledir.

18 Sırtlanla köpek arasında nasıl barış olabilir? Varlıklı adamla yoksul arasında nasıl barış olabilir?

19Yabaneşeği çölde aslanın avı olur, Aynı biçimde yoksullar varlıklı kişilerin avıdır.

20Kibirli adam için alçakgönüllülük tiksindiricidir, Aynı biçimde varlıklı kişiler yoksullardan iğrenir.

21Varlıklı adam düşecek gibi olursa dostları onu destekler, Yoksul kişi düşerse arkadaşları onu itip savar.

22Varlıklı adamın ayağı kayarsa Onu tutmak için çok sayıda el uzanır, Eğer saçmalarsa kutlanır. Yoksulun ayağı kayarsa suçlu durumuna düşer, Sözleri akla uygun olabilir, ama onun için yer açılmaz.

23Varlıklı adam konuşunca herkes susar, Ardından söyledikleri aşırı derecede övülür. Yoksul konuşursa herkes, "O da kim?" diye sorar, Duraksaması durumunda onu itip yıkar.

24Günah olmayan yerde varlık iyidir, İnançsızlar yoksulluğun kötü bir şey olduğunu söyler.

25İyi de olsa, kötü de olsa, Bir insanın yüzündeki anlam yüreğinden gelir.

26Temiz bir yüreğin belirtisi, sevinçli bir anlamdır, Atasözleri bulmak usanç veren bir uğraştır.


Başlangıç