Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Musa

45Musa'yı yüce gönüllü bir erkek olarak yaratmıştır, Onunla tüm insanlar ilgilenip güler yüz göstermiştir*. Musa'nın anısı kutsaldır, O hem Tanrı'nın hem de insanların sevgilisiydi.

*Elde var olan metinden bu iki satır Mu­sa'yla ilgilidir, temelinde Yusuf'la ilgili ol­ması olanaklıdır.

2Tanrı Musa'nın ününü Diğer kutsal kişilerin ününe eşit kılmıştır, Onu güçle donatmıştır, Düşmanları ondan yılmışlardır.

3Musa konuşunca Tanrı mucizeleri durdurdu, Krallar Musa'ya büyük saygı gösterdiler. Tanrı Musa'ya ulusu için buyruklar verdi, Ona kendi görkeminden bir parça gösterdi.

4Tanrı bağlılığı ve sevecenliği için Musa'yı kutsadı, Bütün insanların içinde onu seçti.

5Musa'nın sesini duymasına izin verdi, Karanlıkta ona yol gösterdi. Yaşam ve bilim yasasını Yakup'a, Yargılarını İsrail'e bildirmesi için Onunla yüzyüze gelip ona buyruklar verdi.

Harun

6Tanrı Harun'u da Musa gibi kutsal bir erkek olarak yetiştirdi, Onun kardeşiydi ve Levi oymağındandı.

7Tanrı Harun'la sonsuza dek bir antlaşma yaptı, Onu ulusunun kâhini olarak atadı. Harun'u etkileyici giysilerle süsledi, Ona görkemli bir giysi giydirdi.

8Onu olağanüstü kusursuz yaptı, Ona yetki simgelerini verdi: Şalvar, uzun cüppe, efod.

9Cüppenin etrafına giymek için ona nar verdi, Her adımda uyumlu biçimde çalacaktı. Etrafına giyeceği çok sayıda altın ziller verdi, Zil sesinin tapınakta duyulması, Ulusunun çocuklarına anımsatması için.

10Ona, bir nakkaşın yaptığı, altın ve erguvani renkte, Mor renk tonunda, kırmızı, kutsal bir cüppe verdi. Göğüs üzerinde taşınan yargı simgesi Urim'le Tummim'i verdi, Bir zanaatçının işiydi, örgüsü koyu kırmızı renkteydi.

11Mühür biçiminde kesilmiş değerli taşlar verdi, Bu taşlar altına monte edilmişti, bir kuyumcu işiydi. Taşların üzerine oyulan yazılar İsrail oymaklarını simgeliyordu.

12Ona sarığının üstüne koyması için altın bir taç vermişti, Üzerinde kendini adama mührü vardı. Olağanüstü bir süs eşyası, harika bir işçilik, Göz kamaştıran bir ziynet.

13Ondan önce böyle güzel şeyler yoktu, Ondan başkası da bunları asla kullanmamıştır. Ancak onun erkek çocukları Ve sonsuza dek onun soyundan gelenler Bu giysileri ve süs eşyasını kullanmıştır.

14Onun sunduğu kurbanlar tümüyle yanıyordu, Günde iki kez devamlı yanıyordu.

15Musa onu adayıp Kutsal zeytinyağıyla meshetmiştir. Bu onun için sonsuza dek yapılmış bir antlaşmaydı, Cennet yerinde durduğu sürece Onun soyundan gelenler için de geçerliydi. Bu antlaşma nedeniyle o, tapınmayı denetleyecek, kâhin olacak, Tanrı'nın adına ulusunu kutsayacaktı.

16Tanrı'ya kurbanlar sunması, Bir anı olarak buhur ve yatıştırıcı güzel kokular sunması, Ulusunun bağışlanması için Tanrı onu tüm yaratıklar arasından seçmişti.

17Yakup'a buyruklarını bildirmesi, İsrail'i yasa konusunda aydınlatması için Tanrı ona buyruklarını emanet etti, Yazılı yasayı teslim etti.

18Başkaları ona karşı birleşti, Çölde onu kıskanıyorlardı, Datan, Aviram ve taraftarları, Korah, taşkın ve öfkeli yandaşlarıyla birlikte.

19Tanrı onları gördü, canı sıkıldı, Çok öfkelendi, onları yok etti. Mucizelerle onları etkiledi, Alev alev yanan ateşinde onları yakıp yok etti.

20Harun'un görkemini arttırdı, Ona bir miras bıraktı. İlk meyvelerin en kusursuzunu onun payına bıraktı, Her şeyden önce ona bol ekmek verdi.

21Böylece Tanrı'ya verilen sunuları yiyebiliyorlardı, Çünkü Tanrı onları Harun'a ve onun soyundan gelenlere vermiştir.

22Ama ulusunun toprağından ona miras kalmamıştır, Ulusun bireyleri arasında yalnız Harun'un payı yoktur, Onun payı ve mirası Tanrı'dır.

Pinehas

23Elazar oğlu Pinehas, övülecek üçüncü kişidir, Çünkü Pinehas Tanrı'dan korkuyor, Olağanüstü çalışıyordu. Ulusu ayaklandığı zaman o yolundan dönmedi, Sadık ve yürekliydi. Böylece İsrail için kefaret etti.

24Bu nedenle onunla bir barış antlaşması onaylandı, Kendisi hem tapınağın hem de ulusun yöneticisi oldu. Gerek kendisine gerek soyundan gelenlere Sonsuza dek en yüksek kâhin ünvanı verildi.

25Yahuda oymağından İşay oğlu Davut'la da Antlaşma yapıldı, Krallık babadan salt bir tek oğla geçmekteydi, Ama Harun'un kâhinliği tüm soyuna verilmiştir.

26Tanrı yüreklerinize bilgelik versin*, Böylece ulusunu erdemli biçimde yargılarsınız. Atalarınızın erdemleri asla kaybolmaz, Onların görkemi onların soyundan gelenlerde kalır.

*Bu sözler 'Harun soyundan gelen' çağdaş kişilere söylenmektedir.


Başlangıç