Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

27Çok sayıda kişi kâr elde etmek için günaha girmiştir, Varlıklı olmak umudunu taşıyan kişi acımasız olmalıdır.

2İki taşın arasındaki oynak yere bir tahta çivi sokulur, Aynı biçimde alıp satma işlemine günah takılır.

3Eğer bir insan içtenlikle Tanrı'dan korkmuyorsa, Evi yakında yıkılacaktır.

Yaşamda Denenmeler

4Kalburu çalkalayınca geriye çerçöp kalır, Aynı biçimde bir insan konuşunca kusurları belli olur.

5Çömlekçinin yaptığı işin deneyi ocaktır, Bir insanı sınamak için konuşurken onu dinlemek gerekir.

6Ağacın yetiştiği meyve bahçesi verdiği ürünün kalitesine göre değerlendirilir, Aynı biçimde bir insanın sözleri duygularını açığa vurur.

7Bir insanı konuşmadan övme, Çünkü onu sınayacak olan sözleridir.

Erdem

8Adaleti istiyorsan, onu elde edersin, Bayram giysisi gibi onu giyersin.

9Kuşlar kendi türleriyle arkadaşlık eder, Adaleti uygulayanlar onun bilincine varır.

10Aslan pusuya yatıp avını bekler, Aynı biçimde, günah suçluları bekler.

Değişik Konuşmalar

11İnanlının konuşması her zaman bilgeliktir, Ama akılsız ay gibi değişir.

12Akılsızlarla birlikteyken Onlardan uzaklaşmaya bak, Ama düşünceli insanlarla olduğun zaman Ayrılmak için acele etme.

13Akılsızların konuşmaları tiksindiricidir, Günah işleyip sefahate dalınca gülüşleri kabadır.

14Söven insanların konuşmalarını duyunca İnsanın tüyleri ürperir, Onların gürültülü tartışmalarını duymamak için İnsan kulaklarını tıkar.

15Gururlu insanların kavga etmesi sonucu kan dökülür, Onların sövüp sayması insana acı verir.

Gizler

16Gizleri açıklayan tüm saygınlığını yitirir, İstediği dostu asla bulamaz.

17Dostunu sev ve sözünde dur, Ama onun gizlerini açığa vurdunsa onu artık izleme.

18Çünkü nasıl ki bir insan düşmanını yok ederse, Sen de komşunun dostluğunu yok ettin.

19Nasıl ki bir kuş parmaklarının arasından uçup giderse, Aynı biçimde dostunun gitmesini sağladın, Onu bir daha yakalayamazsın.

20Onu izleme, o şimdi uzaklardadır, Tıpkı bir ceylan gibi tuzaktan kaçtı.

21Çünkü yara sarılabilir, incinen insan bağışlayabilir, Ama bir gizi açığa vuran kişi için umut yoktur.

İkiyüzlülük

22Kurnazca göz kırpan kişi zarar vermek için entrika çeviriyordur, Onu kimse kararından caydıramaz.

23Seninle yüzyüzeyken ağzından bal akar, Söylediklerini dinlerken çok duygulanır. Ama senin arkandan başka türlü konuşur, Sözlerinin tiksindirici olduğunu dolaylı olarak anlatır.

24Ben çok şeyden nefret ederim, Ama en çok bu adamdan tiksinirim, Tanrı da ondan nefret eder.

25Havaya bir taş atan kişi, onu kendi başına atar, Kötü niyetli vuruşun hem iyi hem kötü etkileri olur.

26Kuyu kazan kişi onun içine düşer, Tuzak kuran kişi tuzağa düşer.

27Bir insan kötülük yaparsa o kötülük geri teper, Ama bunun nereden geldiğini o bilmeyecektir.

28Saygısız kişinin belirtisi İğneleyici, küçümseyici sözler ve kara çalmaktır, Ama öç, bir aslan gibi onu beklemektedir.

29İnanlıların yıkılışından zevk duyanlar Tuzağa düşeceklerdir, ölmeden önce acı onları kemirecektir.

Öç Almak

30Gücenme ve öfke, bunlar da tiksindiricidir, Her ikisi de günah işleyen kişide bulunur.


Başlangıç