Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

15 Her kim Tanrı'dan korkuyorsa öyle davranır, Her kim yasaya sarılıyorsa bilgeliğe erişir.

2Bilgelik tıpkı bir anne gibi onu karşılar, Bakire bir gelin gibi onu kabul eder

3Bilgelik ona anlayış ekmeğinden yedirir, Bilgelik suyundan içirir.

4Ona dayanan kişi düşmez, Ona güvenen kişiyi kimse utandıramaz.

5Bilgelik onu komşularından üstün kılar, Toplantıda konuşmasını sağlar.

6Bilgelikle kişi mutluluğa kavuşur, sevinç tacını giyer, Sonsuza dek sürecek bir adın mirasçısı olur.

7Akılsız insanlar bilgeliği elde edemez, Günah işleyenler onu göremez.

8Bilgelik kibirden uzak durur, Yalancılar onu anımsayamaz.

9Günah işleyen kişinin ağzında övgü yakışıksızdır, Çünkü övgüyü ortaya koyan Tanrı değildir.

10Ama övgü salt bilgelikte varolması gereken bir deyiştir, O koşulla Tanrı övgüyü özendirir.

İnsan Özgürdür

11"Günah işlememden Tanrı sorumludur" deme, Çünkü O, hiç bir zaman tiksindiği şeyin nedeni olamaz.

12"Beni O kötü yola gönderdi" deme, Çünkü Tanrı günah işleyeni ne yapsın?

13Tanrı çirkin şeylerden tiksinir, O'ndan korkanlar çirkin şeyleri sevmez.

14Tanrı başlangıçta insanı yarattı, Ardından karar vermesi için insanı özgür kıldı.

15İstersen buyruklara uyarsın, İnanlılardan olmaya gücün yeter.

16Tanrı ateşi ve suyu senin önüne koymuştur, Yeğ tuttuğuna elini uzatabilirsin.

17Yaşam ve ölüm insanın önündedir, İnsan hangisini yeğlerse o kendisine verilecektir.

18Çünkü Tanrı'nın bilgeliği engindir, Tanrı'nın gücü her şeye yeter ve O, her şeyi görür.

19Tanrı kendisinden korkanlardan gözünü ayırmaz, İnsanın her davranışını izler.

20Tanrı hiç kimseye inançsız olmayı buyurmadı, O, hiç kimseye günah işlemesi için izin vermedi.

 


Başlangıç