Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Natan

47Ondan sonra Natan ortaya çıktı, Davut zamanında peygamberlikte bulundu.

Davut

2Paylaşılan kurbanda yağ bir tarafa konduğu gibi, Davut da İsrail'in bütün halkı arasından özellikle seçilmiştir.

3Çocuklarla oynar gibi aslanlarla oynardı, Sürüdeki kuzularmış gibi ayılarla oynardı.

4Daha çocukken dev gibi adamı öldürüp Ulusunu utanç duygusundan kurtarmamış mıydı, Elini çıkarıp taşı sapanla atmamış mıydı, Golyat'ın küstahlığını yok etmemiş miydi?

5Çünkü o, yüce Tanrı'ya seslenmişti, Tanrı'nın sağ koluna verdiği güçle Büyük bir savaşçıyı öldürmüş, Böylece ulusuna övünme olanağı sağlamıştı.

6Bu nedenle ona sonsuz saygı gösterdiler, Tanrı'ya şükrederken onu övdüler, Ona bir övgü tacı sundular.

7Çünkü o düşmanlarını her tarafta kılıçtan geçirdi, Kendisine düşman olan Filistliler'i yok etti, Bugüne dek onların sesini kıstı.

8O, tüm etkinliklerinde övgü* dolu sözlerle Yüce Tanrı'ya hamdediyordu. Ezgilerini içtenlikle okuyordu, Çünkü yaratanı seviyordu.

*Burada sözü edilen Kutsal Kitap'taki Mezmurlar Kitabı'dır.

9Okunan ezgilerin müzikle daha tatlı olması için Sunağın önüne arp koydu.

10Onun sayesinde şölenler görkemli, Bayramlar ciddi ve gösterişli oldu. Tapınakta gün doğmasıyla Tanrı'nın kutsal adını öven ezgiler duyuldu.

11Tanrı onun günahlarını ortadan kaldırdı, Onun adını sonsuza dek yüceltti. Ona bir krallık antlaşması, İsrail'de görkemli bir taht verdi.

Süleyman

12Bilge oğlu babası Davut'un tahtına varis oldu, Onun sayesinde tasasız bir yaşam sürdü.

13Süleyman barış zamanında saltanat sürdü, Tanrı ona gerçek barışı verdi. Böylece Süleyman Tanrı'nın Tapınağı'nı yapacak, Sonsuza dek sürecek bir tapınak hazırlayacaktı.

14Gençliğinde sen ne denli bilgeydin, Bir ırmak gibi ağzına kadar zekâyla doluydun!

15Aklın yeryüzünü kapsıyordu, Yeryüzünü gizemli atasözleriyle doldurdun.

16Adın uzak adalarda duyuldu, Barışın* için sevildin.

*Süleyman "Barış adamı" anlamına gelir.

17Ezgilerin, özdeyişlerin, atasözlerin, sert yanıtların Seni dünyanın harikası durumuna getirdi.

18Rab'bin adına, İsrail'in Tanrısı adına Tenekeler dolusu altın topladın, Gümüşü kurşun kadar yaygın duruma getirdin.

19Vücudunu kadınlara bıraktın, Şehvetinin kölesi oldun.

20Onuruna leke sürdün, Var olan malı kötüye kullandın, Böylelikle çocukların öfkeyle karşılandı, Gelecek kuşaklar acı çekecek:

21Egemenlik ikiye bölündü, Efrayim'den ayaklanan bir krallık ortaya çıktı.

22Ama bağışlayan Tanrı tutumunu değiştirmez, Sözünden dönmez, Seçtiği konuyu bozmaz, Onu seven insanın mal varlığını yok etmez. Böylece Yakup'a bir artık, Davut'a ondan oluşan bir kök armağan etti.

Rehavam ve Yarovam

23Süleyman atalarının yanında toprağa verildi, Kendi soyundan bir kişiyi yerine bıraktı. Bu kişi ulusun en akılsız bireyiydi, Akılsız Rehavam'ın siyaseti sonucu ülkede ayaklanma oldu.

24Yerine Nevat oğlu Yarovam geçti, İsrail'i günaha soktu, Efrayim'i kötü yola sürükledi. Arkasından işledikleri günahların sayısı o denli arttı ki, Kendi ülkelerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar.

25Çünkü onlardan öç alınıncaya dek Her türlü günahı işlediler.


Başlangıç