Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Tanrı'nın Halkı için Dua

36Tüm evrenin Rabbi, Efendimiz, Sevgini bizden esirgeme ve bizi gözet ki Tüm ülkeler senden korksun.

2Yabancı ülkelere karşı elini kaldır, Kudretini görsünler.

3Onların gözü önünde kutsal olduğunu bize nasıl kanıtladınsa Şimdi de bizim gözümüzün önünde yüceliğini onlara kanıtla.

4Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, Bizim de, Rabbim, Senden başka Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi.

5Yeni haberciler gönder, yeni mucizeler yap, Elin ve sağ kolun için onur kazan.

6Öfkelen, kızgınlığını belirt, Sana karşı geleni yok et, düşmanın tükensin.

7O gün çabucak gelsin, antlaşmayı anımsa, Bırak da insanlar yaptığın görkemli işleri anlatsınlar.

8Bırak da ateşli öfke sağ kalanı yutsun, Senin ulusuna karşı kötü davrananlar yok olsun.

9"Bizden başkası yoktur!" diyen Saldırgan yöneticilerin kafasını ez.

10Yakup'un soyunu bir araya topla, Başlangıçta olduğu gibi onların mirasını geri ver*.

*Bu duada sözü edilen durum, Makabe is­yanından önce, İ.Ö. 190 yılında var olan du­rumdur.

11Rabbim, seni anan ulustan, İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail'den İyiliğini esirgeme.

12Kutsal kente sevecenlikle davran, Yeruşalim senin rahat ettiğin yerdir.

13İsrail halkı seni öven ezgiler söylesin, Tapınağını görkeminle doldur.

14Başlangıçta yarattıkların için tanıklık et, Adınla yapılan peygamberlikleri yerine getir.

15Seni bekleyenleri ödüllendir, Bırak da peygamberlerinin inanılmaya Yaraşır olduğu kanıtlansın.

16Rabbim, kulunun duasını kabul et, Harun'un ulusunu kutsa!

17O zaman yeryüzündeki tüm insanlar Rab olduğunu, Sonsuza dek varolan Tanrı olduğunu onaylayacaklardır.

18Mide her türlü besini alır, Ama bazı besinler diğerlerinden daha iyidir.

19Nasıl ki damak av etinin tadını ortaya çıkarıyorsa, Aynı biçimde kurnaz kişi yalan sözleri ortaya çıkarır.

20Kötü yürek üzüntüye neden olur, Deneyimli kişi ona nasıl karşılık vereceğini bilir.

Eş Seçmek

21Bir kadın herhangi bir kocayı kabul eder, Ama bazı kızlar diğerlerinden iyidir.

22Bir kadının güzelliği ona bakanı sevindirir, Bir erkek için bundan daha güzel bir şey yoktur.

23O kadın tatlı dilli ve yumuşak huyluysa Yeryüzündeki erkekler arasında Kocası kadar mutlu kimse yoktur.

24Evlenen erkek bir servet kazanmış gibidir, Kendisine uygun bir yardımcı edinmiştir, Bir dayanağı vardır.

25Bir mülkün çevresinde parmaklık yoksa yağma edilir. Bir erkeğin karısı yoksa Yaşamda onun bir amacı yoktur, her zaman yakınır.

26Silah taşıyan ve oradan oraya dolaşıp Bir kentten diğerine giden erkeğe kim güvenir? Yuvası olmayan ve geceleri değişik evlere konuk olan Erkek aynı durumdadır.


Başlangıç