Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Üç Güzel Şey

25Ruhuma büyük zevk veren üç şey vardır, Bunlar Tanrı ve insanlar için de sevindiricidir: Kardeşlerin anlaşması, komşuların dost olması, Birlikte uyum içinde yaşayan karı koca.

2Ruhum üç tür kişiden tiksinir, Onların var olmasını bir rezalet olarak görür: Kibirli yoksul, yalancı zengin, Akıldan yoksun zina eden yaşlı kişi.

Yaşlı Bilgenin Çekiciliği

3Gençliğinde bir şey kazanmadınsa Yaşlıyken nasıl bir şey bulabilirsin?

4Ne güzel şey ağarmış saçlarla doğru yargılar, Ak sakallarla iyi öğütler verebilmek!

5Ne güzel şey yaşlıların bilgeliği, Seçkin kişilerin göz önünde tutulan öğütleri!

6Yaşlıların tacı olgun deneyimleridir, Onların gerçek görkemi Tanrı korkusudur.

On Güzel Düşünce

7Uygun olduğunu düşündüğüm dokuz şey vardır, Şimdi dilimin ucunda olan bir onuncu şey vardır: Mutluluğu çocuklarında bulan, Düşmanlarının yıkımını görünceye dek yaşayan,

8Aklı başında bir eşi olan mutludur. Öküz ve eşekle çabalamayan*, Diliyle hiç günah işlemeyen de mutludur. Kendisi kadar değerli olmayan Kişiye hizmet etmeyen insan da öyledir.

* Bu satırın anlamı, düzenli olmayan bir ekiple çalışmaktır.

9Akıllı olan ve sözleri dikkatle dinlenen kişi mutludur.

10Bilgeliği elde eden kişi çok büyüktür, Ama hiç kimse Tanrı'dan korkan kişiden üstün değildir.

11Tanrı korkusu her şeyden üstündür, Bunu iyice öğrenen kişi ne ile kıyaslanabilir?

12(Tanrı korkusu O'nu sevmenin başlangıcıdır, İman O'na doğru koşmaktır.)

Kötü ve Erdemli Kadınlar

13Herhangi bir yara Yürek yarasına yeğ tutulur, Herhangi birinin kin duyması Bir kadının kin duymasına yeğ tutulur.

14Herhangi bir kötülük Düşmanın yapacağı kötülüğe yeğ tutulur, Herhangi bir öç alma Düşmanın öç almasına yeğ tutulur!

15En kötü zehir yılanın zehiridir, En büyük öfke bir düşmanın öfkesidir.

16Kin duyan bir eşle aynı evde oturmaktansa, Bir aslan veya ejderhayla aynı evde oturmayı yeğlerim.

17Öç duygusu bir kadının görünüşünü değiştirir, Yüzü bir ayınınki kadar acımasız olur.

18Kocası komşularla yemeğe çıktığı zaman, Elinde olmadan dertlenip içini çeker.

19Hiç bir kötülük bir kadının yapacağı kötülükle kıyaslanamaz, Onun yazgısı günah işleyenin yazgısı olsun!

20Bir kum yığınına tırmanmak Yaşlı kişinin ayakları için ne denli güçse, Sessiz bir koca için Geveze bir kadınla yaşamak o denli güçtür.

21Bir kadın güzelliğiyle seni avucunda oynatmasın, Asla aklını başından almasın.

22Kadın kocasına destek olursa, Geçimsizlik, saygısızlık ve utanç kaybolup gider.

23Ama kin duyan bir kadın söz konusuysa, elde edilen sonuç, Can sıkıntısı, umutsuz bakışlar, yaralı yürektir. Gevşek eller ve bükülen bacaklar Kadının kocasına bezginlik verdiğini gösterir.

24Günah bir kadınla başlamıştır, Onun yüzünden hepimiz öleceğiz.

25Suyun su sızdıran bir delik bulmasını önle, Kin duygusu olan bir kadını İleri geri konuşması için başıboş bırakma.

26Eğer sözünü dinlemezse, Onu başından kovup kurtul*.

* Musa'nın yasası boşanmaya izin verir (bkz. Yas.24:l-4).


Başlangıç