Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Tanrı'ya Övgü Sunusu

51Rabbim, kralım, sana övgü sunacağım, Benim kurtarıcım olan Tanrı, seni öveceğim, Senin adına övgü sunuyorum.

2Sen beni korudun, bana destek oldun, Vücudumu yok olmaktan kurtardın, Yalan söyleyen dilin tuzağından, Yalanlar uyduran dudaklardan beni kurtardın. Çevremdeki kişilerin önünde Bana destek oldun, beni kurtardın,

3Bağışlama yetkinliğinin enginliğine, Adının yüceliğine uygun biçimde davrandın. Beni öfkeyle yok etmek isteyenlerin pençelerinden, Yaşamımı araştıran kişilerin elinden, Bana giydirilen nice nice ateşten gömlekten beni kurtardın.

4Beni kuşatan ve soluğu kesen ısıdan, Tutuşturmadığım bir ateşin orta yerinden,

5Şeol'ün iç bölümünün derinliklerinden, Günaha giren dilden ve yalan sözlerden beni kurtardın.

6Yalan yere ant içip kralın katında bana kara çalan dil, Ruhum ölüme yaklaştı, Yaşamım Şeol'ün kıyısına dek aşağıya indi.

7Çevremi kuşatmışlardı, Bana destek olacak kimse yoktu, Bana yardım edecek birini boş yere aradım.

8Rabbim, sonra insanlara ne denli acıdığını anımsadım, En eski çağlardan başlayarak etkinliklerini anımsadım, Sabırla seni bekleyenleri nasıl kurtardığını Düşmanlarının pençelerinden onları nasıl kurtardığını anımsadım.

9Yeryüzünden dileğimi yukarı gönderdim, Ölümden kurtulmam için yalvardım,

10Tanrı'ya seslendim: "Babamız olan Rab, Bugünlerde bana ateşten gömlek giydirildi, beni bırakma, Çalım satan kişilere karşı çaresizim, beni bırakma. Senin adını aralıksız öveceğim, Gönül borcu altında kalarak Senin adına coşkuyla övgü dizeceğim."

11Dileğim kabul edildi, Çünkü beni yok olmaktan kurtardın. O kötü günlerden beni kurtardın.

12Onun için senin davranışlarından Duyduğum mutluluğu anlatacağım, Seni öveceğim, Tanrı'nın adını kutsayacağım.

Bilgeliğin Ardınca Koşmak*

* Bu şiir akrostiş biçimde yazılmıştır. Bu­gün eksiksiz biçimde tümü yoktur.

13Delikanlıyken yolculuk etmeden önce Tanrı'ya yakarışlarımda tümüyle bilgeliği dilerdim.

14Tapınağın dışında bilgelik için yakarırdım, Onu arayışım sonuna dek sürüp gidecek.

15Üzümün baharı açmasından olgunlaşmasına dek Yüreğimi o sevindirdi. Doğru yolda yürüdüm, Gençliğimden beri hep onu izledim.

16Kulağımı kısa bir süre eğerek onu kavradım, Ondan çok şey öğrendim  

 17Onun sayesinde ilerledim, Bunun övgüsü bana bilgeliği verenin olsun!

18Çünkü onu uygulamaya kesinlikle karar verdim, Doğru olanı içtenlikle aradım, Utanılacak bir duruma düşmeyeceğim.

19 Ruhum onu elde etmek için güçlü ve sürekli bir çaba gösterdi, Yasaya uymaya ve en ince ayrıntılara önem verdim. Ellerimi gökyüzüne uzattım, Bilgelik konusunda bilgisiz olduğum için yerindim.

20Ruhumu ona doğru çevirdim, Arınmakla onu buldum. Ta başından beri yüreğim onda durağandı, Onun için o beni hiç bir zaman bırakmayacaktır.

21Öz varlığım tutkuyla onu aradı, Şimdi de yararlı bir iyelik kazandım.

22Tanrı beni bu dille ödüllendirdi, Bu dille ben O'na coşkuyla övgü dizeceğim.

23Bana gel, bilgisiz kişi, Okulumda yerini al.

24Ruhun bunlara susamışken, Yoksun kalmaktan niçin yakınıyorsun?

25Ağzımı açıp konuşuyorum: Bilgeliği elde et, ama o para ile satın alınmaz,

26Onun boyunduruğuna gir, Bırak da ruhuna bilgi versin, O uzakta değildir, onu ara.

27Gör bak! O denli mutluluğu elde etmek için Çok uğraşmadım.

28Niceliği çok olan gümüş parayla bilgi satın alırsan, Böylelikle çok altın para kazanırsın.

29Tanrı'nın bağışlaması ruhunu sevindirsin, O'nu övmekten hiç bir zaman utanıp çekinme.

30Kararlaştırılan süreden önce işini bitirirsen, O da kendi çağında seni ödüllendirecektir.


Başlangıç