Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Bilgeliğin Söyledikleri

24Bilgelik övünür, Yandaşları arasındayken çok ünlüdür.

2Yüce Tanrı'nın katındayken konuşur, O'nun varlığıyla kıvanç duyar.

3"Ben yüce Tanrı'nın ağzından kopup geldim, Yeryüzünü sis gibi kapladım.

4Otağımı yükseklerde kurmuştum, Tahtım bulutlardan yapılmış sütunlar üstündeydi.

5Tek başıma gökyüzünün kemerini kuşattım, Denizlerin dibine indim.

6Denizin dalgalarını, tüm yeryüzünü Tüm ulusları, tüm ülkeleri yönettim.

7Bunların arasında mutluluğu aradım, Kimin ülkesinde çadır kurabileceğimi araştırdım.

8"O zaman her şeyi yaratan bana bilgi verdi, Beni yaratan çadırım için yer buldu. O şöyle dedi: 'Çadırını Yakup'ta kur, İsrail senin mirasçın olsun.'

9Öncesizlikte, başlangıçta O beni yarattı, Ben sonsuzluğa dek kalacağım.

10Kutsal tapınakta O'nun katında hizmet ettim, Böylece İsrail halkına kendimi kabul ettirdim.

11Sevgili kentte O bana dirlik verdi, Yeruşalim'de yetkimi kullanıyorum.

12Ayrıcalıklı bir ulusa, Tanrı'nın mülküne ve mirasına kök saldım.

13"Bir Lübnan selvisi, Hermon Dağı'ndaki bir selvi ağacı kadar büyüdüm.

14Eyn-Gedi'deki hurma ağacı, Eriha Kenti'ndeki gül ağacı kadar büyüdüm. Ovadaki ince zeytin ağacı, Dümdüz bir ağaç gibi büyüdüm.

15 Tarçın ağacına ve akasyaya benzer bir koku saçıyorum, Lavanta yapımında kullanılan Kusursuz sarı sakız gibi bir koku saçıyorum. Şeytantersi, damarlı akik ve mür yağı gibi, Tapınakta yakılan buhurdaki tütsü gibi Güzel bir koku saçıyorum.

16Bir sakız ağacı gibi dallarımı uzattım, Dallarım görkemli ve zariftir.

17Ben, zarif filizleri olan bir bağ kütüğü gibiyim, Çiçek verdiğim zaman, bunlar ün ve varlık ürünüdür.

18(Güzel sevgi, korku, bilgi ve kutsal umut annesiyim ben, Sonsuz olduğum için bütün bunları O'nun adıyla çağrılan çocuklarıma veriyorum.)

19"Sen ki beni istiyorsun, bana yaklaş, Meyvelerim seni doyursun.

20Çünkü benim anılarım baldan tatlıdır, Benim mirasçım olmak bal peteğinden daha tatlıdır.

21Beni yiyenler acıkıp daha fazlasını ister, Beni içenler susayıp daha fazlasını ister.

22Beni dinleyen asla utanmayacaktır, Davranışlarında benim buyruklarıma uyan Asla günah işlemeyecektir."

Bilgelik ve Yasa

23Bütün bunlar Yüce Tanrı'yla yapılan antlaşmadan başka bir şey değildir. Musa'nın yasasıdır, Yakup'un toplumu için mirastır.

24(Rab'de güçlen, seni güçlendirmesi için O'na koş, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı'dır, O'ndan başka kurtarıcı yok!)

25Bunun içindir ki, bilgelik Pişon gibi ağzına dek doludur, Ürün zamanı Dicle gibidir.

26Bunun içindir ki, akıl Fırat Irmağı gibi ağzına dek doludur, Ürün zamanı Ürdün Irmağı gibidir.

27Bunun içindir ki, disiplin Nil Irmağı gibi akar*, Bağbozumu zamanı Gihon'a benzer.

* Burada Ürdün Irmağı ile Nil Irmağı Eden'in dört ırmağıyla bir araya konmuştur (bkz.Yar.2:10).

28İlk insan onu tümüyle anlamayı asla başaramadı, Daha sonra gelen insanlar da onu tümüyle anlayamadı.

29Çünkü onun düşünceleri denizden daha engindir, Tasarıları cehennemden daha derin.

30Bense, tıpkı bir ırmak kanalı gibi, Bahçeye akan bir su yolu gibi.

31Şöyle dedim: "Meyve bahçemi sulamayı tasarlıyorum, Çiçek tarhımı sulamayı tasarlıyorum." Gör bak, su yolum bir ırmak oluşturdu, Irmağım bir deniz oluşturdu.

32Şimdi disiplin ışık saçacak, Onun ışığını her yere göndereceğim.

33Gaipten, haber verir gibi bilgi vereceğim, Gelecek kuşaklara bu mirası bırakacağım.

34Yalnız kendim için didinmediğime dikkat et, Çünkü bilgeliği arayan tüm insanlar için uğraştım.


Başlangıç