Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Aylak Kişi

22Aylak kişi kirle kaplanmış bir taşa benzer, Utancını herkes ıslıkla karşılar.

2Aylak kişi bir parça gübre gibidir, Onu alan derhal elinden atar.

3İyi yetişmemiş bir erkek çocuğun babası olmak bir utançtır, Bir kız çocuğun doğuşu kayıptır.

4Aklı başında bir kız, kocası için bir hazinedir, Ama utanmayan kız, babası için üzüntü kaynağıdır.

5Küstah kız annesiyle babasını utandırır, Her ikisi de onu reddeder.

6Zamansız bir paylama cenazede çalınan müziğe benzer, Ama dövmek ve cezalandırmak Her zaman için sağgörülü bir davranıştır.

7(İyi eğitilen çocuklar Anne babalarının olumsuz yönlerini gizlerler,

8İyi eğitilmeyen, kibirli ve inatçı çocuklarsa Anne babaları için lekedir.)

Bilgelik ve Akılsızlık

9Akılsız adama bir şey öğretmeye çalışıyorsan, Kırılmış bir kabın parçalarını tutkalla yapıştırıyor, Uyku ile sersemlemiş bir adamı uyandırıyorsun.

10Akılsız adama bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan, O, uyuklayan birine benzer. Sen her şeyi anlattıktan sonra o sana: "Hangi konuyu açıklıyordun?" diye sorar.

11Cansız adam için gözyaşı dök, Çünkü o aklın nurunu gerilerde bırakmıştır. Akılsız adam için gözyaşı dök, Çünkü o zekâsını gerilerde bırakmıştır. Ama ölüler için o denli ağlama, çünkü onlar erince varmıştır.

12Akılsız kişi için yaşam ölümden daha acıklıdır. Ölüler için yas tutma süresi yedi gündür, Akılsızlar ve inançsızlar yaşamlarının her gününde yaslıdırlar.

13Akılsız bir adamla boşuna çok konuşma, Kalın kafalı kişilerin yanına gitme. Ondan sakın, yoksa başına bela olacak, Onunla görüşürsen, lekelenirsin. Ondan uzak dur, o zaman erince kavuşursun, Onun akılsızlığı seni çileden çıkarmaz.

14Kurşundan daha ağır bir şey varsa, Onun adı "akılsız" değil midir?

15Kalın kafalı kişiye dayanmaktansa, Kuma, tuza ve bir demir parçasına dayanmak daha kolaydır.

16Deprem, bir binaya iple bağlanmış bir direği yerinden oynatmaz, Aynı biçimde, düşündükten sonra kararlı bir yürek Tehlikeli anda kaçınmaz.

17Akıllı düşünceye dayanan bir yürek düz bir duvarda, Kum, kireç ve çimento karışımı Dış duvar sıvasından yapılmış bir süse benzer.

18Bir duvarın üstüne konan çakıl taşları rüzgâra dayanamaz, Aynı biçimde kendi düşüncelerinden ürken Akılsız adamın yüreği korkuya dayanamaz.

Dostluk

19Bir göze iğne sokarsan gözyaşı akıtırsın, Bir yüreğe iğne batırırsan ondaki duyguları açığa çıkartırsın.

20Kuşlara taş atarsan ürküp kaçarlar, Bir dosta söversen dostluğun sonu olur.

21Bir dosta kılıç çektinse, umudunu yitirme, Geri dönebilirsin.

22 Dostuna karşı konuştunsa üzülme, Barışmak için bir umut vardır. Ama hakaret, küstahlık, Gizleri açığa vurmak, arkadan vurmak, Bu durumda tüm dostlar senden kaçar.

23Komşun yoksulken onun güvenini kazan, Çünkü daha sonra varlıklı olursa Bundan sen de yararlanabilirsin. Acıklı günlerinde yanında ol, Böylece o mirasa konarsa sen de payını alırsın.

24Kazanın buharı ve duman yangın çıktığını bildirir, Aynı biçimde hakaretler kan döküleceğini bildirir.

25Bir dostu korumaktan utanmam, Onu görünce sıvışmam.

26Onun yüzünden bana bir kötülük gelirse, Bunu duyan kişiler ondan sakınır.

Uyanıklık

27Dilimin yıkımıma neden olmasını Ve düşmemi önlemek için Ağzımı kim koruma altına alacak? Dudaklarıma kim sağgörü mührünü basacak?

 


Başlangıç