Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Ödünç Alıp Vermek

29Komşuya borç vermek Acıma duygusuna kapılarak yapılan bir iştir, Komşuya yardım elini uzatmak buyruklara uymaktır.

2Komşunun gereksinmesi olduğu zaman ona borç ver, Sen de komşuna parasını zamanında öde.

3Sözünü tut ve onun güvenini kazan, Gereksinmelerinin her zaman karşılanacağını görürsün.

4Pek çok kişi borcunu umulmadık yerden gelen para gibi görür, Kendisine yardım elini uzatanlara paraca sıkıntı verir.

5Bir şeyi elde edinceye dek kişi komşusunun elini öper, Onun varlıklı oluşundan saygıyla söz eder. Ama borcunun süresi dolunca ödemeyi geciktirir, Borcunu rasgele sözcüklerle öder, Zamanın uygun olmadığı savını ileri sürer.

6Sonunda parayı ödese bile alacaklı borcun ancak yarısını alır, Bunu umulmadık yerden gelen para gibi görür. Yoksa parasını geri alamayıp dolandırılacak, Bunu hak etmemesine karşın bir düşman edinecektir. Borç verdiği adam karşılığında Ona sövüp sayacak ve yakınacaktır, Kendisine saygı duymak yerine Değer vermeyecektir.

7Pek çok kişi borç vermeyi reddederken Kötülük yapmayı düşünmezler, Ancak durup dururken Dolandırılmaktan kaygı duyarlar.

Cömertlik

8Bununla beraber hali vakti yerinde olmayanlarla sabırlı ol, Cömert davranmak için onları bekletme.

9Buyruklara uymak için yoksula yardım et, Yoksun durumdayken ve eli boşken onu kovma.

10Gümüş paralarını kardeşin ve dostun için harcaman O paraların ziyan olup bir taşın altında paslanmasından daha iyidir.

11Para hazineni yüce Tanrı'nın buyurduğu yolda harca, Bu davranışın altından daha yararlı olduğunu göreceksin.

12Ambarına cömertliği koyarsan, O seni her beladan kurtaracaktır.

13Cömertlik dayanıklı kalkandan ya da ağır mızraktan üstündür, O senin için düşmanınla savaşacaktır.

Senetler

14İyi bir insan komşusuna kefil olur, Onun umudunu boşa çıkaransa utanmaz bir adamdır.

15Sana kefil olan kişinin yardımını anımsa, O senin için yaşamını verdi.

16Günah işleyen kimse Ona kefil olan kişinin varlığı ve erinciyle ilgilenmez, Nankör kişi kendisini kurtaran insanı unutur.

17Başkasına kefil olmak pek çok varlıklı kişiyi batırmış, Denizden gelen bir dalga gibi onları sarsmıştır.

18Başkasına kefil olmak güçlü insanları evinden uzaklaştırmış, Yabancı ülkelere göndermiştir.

19Günah işleyen kişi iş peşindeyken başkasına kefil olursa Davalara karışacaktır.

20Komşuna elinden geldiği kadar yardım et, Ancak aynı kötü duruma düşmemeye dikkat et.

Aile Ocağı ve Konukseverlik

21İnsan yaşamında en önemli konular su, ekmek, giysidir, Kişisel dokunulmazlık için bir evdir.

22Başkasının evinde bol yemek yemektense, Yoksul bir adamın kalın tahtadan yapılmış bir damın Altındaki yaşamı daha iyidir.

23Elindeki az veya çok olsun, durumundan kıvanç duy, Kimse sana davetsiz misafir diyemez.

24Evden eve dolaşmak acınacak bir yaşamdır, Nerede kalırsan ağzını açmaya cesaret edemezsin.

25Sen bir yabancısın, utanç duygusunu tadarsın, Ayrıca insanı gücendiren sözler de duyarsın.

26"Gel, yabancı, sofrayı kur, Beraberinde bir şey getirdinse bana ver de yiyeyim."

27"Git, yabancı, önemli bir kişi için yer aç, Kardeşim gelip kalacak, eve gereksinmem var."

28Konukseverliğin kendisine çok görüldüğünü görmek Ve kendisine borcunu ödememiş kişi gibi Davranıldığını sezinlemek aydın kişi için zordur.


Başlangıç