Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Günaha Karşı Uyarı

21Oğlum, günah işledin mi? Bir daha yapma, Geçmiş suçların için bağışlanmayı dile.

2Yılandan kaçar gibi günahtan kaç, Ona yaklaşırsan seni ısırır. Onun dişleri aslanın dişleri gibidir, İnsanların yaşamına son verir.

3Yasaya karşı gelmek iki tarafı keskin kılıç gibidir, Onun açtığı yaralar iyileşmez.

4Paniğe kapılmak ve şiddet, sarayları harabeye çevirir, Aynı şekilde kibirlilerin evleri yıkılır.

5Yoksulun yalvarışını Tanrı'nın kulağı derhal duyar, Onun yargısı çabuk belirir.

6Paylanınca gücenen, günah işleyen kişinin izindedir, Tanrı'dan korkan, yürekten tövbe eder.

7Fazla düşünmeden süratli konuşan kişi Her yerde tanınır, Ama dili sürçerse, düşünen kişi bunu farkeder.

8Başkasının parasıyla evini yapmak, Tabutun için taş toplamaya benzer.

9Yasadışı kişilerin toplantısı bir yığın halat gibidir, Bunların sonu büyük alevli bir ateştir.

10Günah işleyenin yolu asfaltla döşenmiş, pürüzsüz bir yoldur, Ancak bunun sonu Şeol çukuruna varır.

Bilge ve Akılsız

11Yasaya uyanlar içgüdülerine egemen olur, Bilgelikte Tanrı korkusu kusursuz olur.

12Zekası kıt olan insana hiç bir şey öğretilemez, Ama zeka insanın içindeki acıyı arttırabilir.

13Bilge kişinin bilgisi sel gibi artar, Onun öğüdü yaşayan bir pınar gibidir.

14Akılsız bir adam yüreği kırık bir kavanoza benzer, İçine herhangi bir bilgiyi alamaz.

15Kültürlü insan bilgece bir atasözü duyarsa, Bu atasözünü över ve bir diğeriyle onu tamamlar. Akılsız bir adam bu atasözünü duyarsa, gülüp geçer, Onu gözardı eder.

16Akılsız bir adamın sözleri yolculukta taşınan yüke benzer, Ama zeki bir insanı dinlemek sevinç verir.

17Toplum açıkgöz insanın söyleyeceklerini sabırsızlıkla bekler, Söyledikleri dikkatle incelenir.

18Akılsız adamın bilgeliği bir evin yıkıntısı gibidir, Kalın kafalı kişinin bilgisi anlamsız sözlerden oluşur.

19Akılsız kişi için eğitim ayağına vurulan zincir gibi, Sağ eline takılan kelepçe gibidir.

20Akılsız adam yüksek sesle güler, Ama zeki olan sessizce gülümser.

21Eğitim açıkgöz insana altından bir süs gibi, Sağ koluna takılmış bilezik gibidir.

22Akılsız adamın ayağı bir eve doğrudan doğruya girer, Ama deneyimli kişi, tutumunda saygılıdır.

23Akılsız adam kapı aralığından içerisini gözetler, Soylu kişi dışarıda bekler.

24Kapıları dinlemek, insanın kötü yetiştiğini belli eder, Algılayan kişi böyle davranmaktan utanır.

25Dedikodu yapanlar başkalarının sözlerini yineler, Bilgelerin sözleri dikkatle irdelenir.

26Akılsız insanların sözleri kalplerini dillere düşürür, Bilgelerin sözleri yüreklerini açığa vurur.

27İnançsız olan, düşmanına lanet ettiği zaman, Aslında kendisine lanet etmektedir.

28Dedikodu yapan kimse kendi adını lekeler, Komşuları ondan tiksinir.


Başlangıç