Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Tanrı'nın Yüceliği

18 O sonsuza dek yaşar, Evreni yaratmıştır.

2Adil olan salt Tanrı'dır. (O'na benzer kimse yok.

3Parmağıyla dünyaya yön verir, Her şey O'nun isteğine boyun eğer. Çünkü her şeyin kralıdır O, Gücüyle kutsal olanı kirli olandan ayırır.)

4Yapıtlarını açığa vurma yeteneğini hiç kimseye vermemiştir, O'nun görkemli etkinliklerini kim algılayabilir?

5O'nun görkemli gücünün değerini kim bilebilir? Bundan öte O'nun bağışlamalarını kim açıklayabilir?

6Tanrı'nın olağanüstü yapıtlarını algılamak olanaksızdır, Onlara hiç bir şey eklenemez, onlardan hiç bir şey eksiltilemez.

7Kişi bir işi bitirdiği zaman işin daha başındadır, Durunca şaşkınlık içindedir.

8İnsan nedir, hangi amaca yarayan bir iş yapmaktadır? İnsanda var olan iyilik ve kötülük nedir?

9İnsan yaşamının günlerini ele alalım, Yüz yıl uzun bir süredir.

10Bu bir kaç yılı sonsuzlukla kıyaslarsak, Denizde bir damla su veya bir kum tanesi gibidir.

11Bu nedenle Tanrı onlara katlanır, Onları bağışlar.

12O, insanların acınacak kadar Kötü durumda olduklarını görür ve bilir, Bu nedenle bağışlaması engindir.

13İnsanın sevecenliği komşusunu etkiler, Ama Tanrı'nın sevecenliği tüm yaratıkları kapsar. O, tıpkı bir çobanın sürüsünü gütmesi gibi, İnsanları paylar, yola getirir ve eğitir.

14O, yola gelenlere ve O'nun yargılarını olağanüstü çalışmayla arayanlara karşı sevecendir.

Yoksullara Yardım

15Oğlum, yararlı bir yardımı başkasını kötüleyerek hafifletme, Ya da bir armağan verirken gücendirici sözler söyleme.

16Sıcakta çiğ insanın içini açmaz mı? Güzel bir söz, bir armağandan daha değerlidir.

17Kuşkusuz, bir söz güzel bir armağandan üstündür, Ama eli açık kişi ikisini de vermeye isteklidir.

18Akılsız kişinin verdiği her şey aşağılayıcı olacaktır, Kişinin istemeyerek verdiği armağan göze çirkin görünecektir.

Kendini Sınamak

19Konuşmadan önce öğren, Hasta olmadan önce kendine iyi bak.

20Hüküm günü gelmeden nefsinle hesaplaş, O zaman ziyaret gününde temize çıkarsın.

21Hastalanmadan önce alçakgönüllü ol, Günah işlersen pişman ol.

22Zamanında içtiğin anda vefa etmekten seni hiç bir şey alıkoymasın, İşleri yoluna koymak için ölüm saatini bekleme.

23Ant içmeden önce kendini hazırla, Tanrı'ya meydan okuyan bir insan gibi davranma.

24Son günlerin öfkesini anımsa, Öç alırken Tanrı yüzünü öbür tarafa çevirir.

25Bolluk olunca kıtlık günlerini anımsa, Varlıklıyken yoksulluğu ve yokluğu anımsa.

26Günün doğuşundan batışına dek zaman akıp gidiyor, Tanrı'nın katında her şey çabucak gelip geçiyor.

27Bilge adam her zaman uyanık olur, Günah işlendiği günlerde suç işlememeye dikkat eder.

28Akıllı insanlar bilgeliği anlar, Bilgeliği bulanlara saygı gösterir.

29Atasözlerini anlayanlar bilge olmuşlardır, Uygun özdeyişler söylemişlerdir.

Kendini Denetlemek

30Cinsel isteklerinize uymayın, Tutkularınızı sınırlayın.

31İsteklerinize uyup gönül doygunluğuna ererseniz, Düşmanlarınızın karşısında gülünecek duruma düşersiniz.

32Kendinizi lüks yaşama alıştırmayın, Bu gibi topluluklardan uzak durun.

33Cebi bomboşken Kredi ile şölenler veren dilenci durumuna düşmeyin.


Başlangıç