Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Görünüşe Aldanma

11 Bilgeliği sayesinde yoksul başını dik tutar, Önemli kişilerle bir arada bulunur.

2Bir insanı yakışıklı olduğu için övme, Görünüşüne bakıp bir kimseyi beğenmemezlik etme.

3Kanatlı yaratıklar arasında arı küçüktür, Ama ürünü ne denli tatlıdır.

4Güzel giysilerinle övünme, Ünlü gününde kibirli olma. Çünkü Tanrı'nın işleri olağanüstüdür, Ama insanlardan gizlidir.

5Pek çok kral yerde oturmak zorunda kaldı, Kimsenin önemsemediği kişinin başına taç kondu.

6Sözü geçen pek çok kişi büsbütün gözden düştü, Önemli kişiler başkalarının etkisinde kaldı.

Dur ve Düşün

7Bir sorunu ayrıntılı olarak araştırmadan kusur bulma, Önce düşün, sonra payla.

8Yanıt vermeden dinle, Biri konuşurken sözünü kesme.

9Seni ilgilendirmeyen bir konu için çekişmekten kaçın, Suçluların dövüşüne katılma.

10Oğlum, fazla iş yüklenme, Ortaklarını arttırırsan acı çekmen kaçınılmaz olur. Tüm gücünle çabuk davran, ama bil ki asla varamayacak, Kaçmakla kurtulamayacaksın.

11Kişi çalışır, didinir ve ilerler, Ama sonunda başkalarının kendisini geçtiğini görür.

12Başka biriyse yardım isteyen zavallı bir yaratıktır, Destekten yoksundur, çok da yoksuldur. Tanrı onu görür ve ona yardım eder,

13Onu yoksulluktan kurtarır. Artık o dimdik ayaktadır ve başı diktir, Herkes de bu işe şaşar kalır.

14İyilik ve kötülük, yaşam ve ölüm, Yoksulluk, varlık tümü Tanrı vergisidir.

15(Bilgelik, anlayış ve yasa bilgisi, Merhamet ve iyilik yolları Tanrı'dan gelir.

16Hata ve karanlık günahkârlarla var oldu, Kötülük gururla olgunlaşır.)

17Tanrı'nın armağanı inanlı için sürekli vardır, O'nun iyi niyeti sonsuza dek iyi bir yolculuk anlamına gelir.

18Kişi, açıkgözlülüğü ve açgözlülüğü sonucu varlıklı olur, Kendisine bu türde bir ödül verilir.

19Der ki: "Dirliğe kavuştum, Bundan böyle varlığımla sevinebilirim." Ama o, bunun sürecini bilemez, Ölecek, mal varlığı başkalarına kalacaktır.

20Görevini sürdür, uğraşından tat al, İşini sürdürürken yaşlan.

21Günah işleyenin başarıları seni şaşırtmasın, Tanrı'ya güven, uğraşını sürdür. Çünkü yoksul birini birdenbire varlıklı yapmak Tanrı için önemsiz bir şeydir.

22Tanrı'nın kutsaması, inanlının ödülüdür, Bir anda sonuç verir.

23"Gereksinmem nedir? Gelecekte kazancım ne olacak?" deme.

24"Kendimi geçindiriyorum, Gelecekte ne yitirebilirim?" deme.

25Kazanç anında yitenler yadsınır, Bir şeyi yitiren, kazancı anımsamaz.

26Bir insanın öldüğü gün Ona yaşamına yaraşır biçimde davranmak Tanrı için önemsiz bir şeydir.

27Bir süre içindeki güçlükler ve zevkler yadsınır, Kişinin son saatinde davranışları açığa vurulur.

28Kişi ölünceye dek ona şanslı deme, İnsanın içyüzünü belirten onun sonudur.

Arkadaş Seçerken Dikkatli Ol

29Herkesi evine getirme, Çünkü şeytanca tuzaklar pek çoktur.

30Kibirli adamın yüreği çantada keklik gibidir, Seni casus gibi izler, yıkımını bekler.

31Kara çalan kişi iyiliği kötü gösterir, Övünülmesi gerekeni önemsemez.

32Bir kıvılcım ocaktaki kömürleri kızartıp tutuşturur, Suçlu kişi pusuya yatıp kan dökmek için fırsat kollar.

33Kötü niyetli kişiden ve onun bozuk düzeninden sakın, Çünkü sonsuza dek sana kara çalabilir.

34Bir yabancıyı evine götürürsen, Ortalığı karıştıracak, ailenle aranı açacaktır.


Başlangıç