Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Çeşitli Öğütler

7Kötülük yapmazsan sana hiç bir kötülük gelmez,

2Günahlardan sakınırsan günah işlemezsin.

3Oğlum, sabanın günah yolunda açtığı izlere Tohum ekmekten kaçın, Çünkü bu davranışının semeresi yedi misli olur.

4Tanrı'dan en yüksek memuriyeti, Veya kraldan en çok övünç veren onuru isteme.

5Tanrı'nın katında erdemini gösterme, Veya kralın önünde bilgeliğini dillere düşürme.

6Yargıç olmak için plan yapma, Belki haksızlığı ezip yok edecek denli güçlü değilsin, Belki de sözü geçen bir kişi seni etkiler Ve doğruluğunu yitirirsin.

7Vatandaşlara kötü davranıp Halkın saygısını yitirme.

8İki kez günah işleme, Çünkü ilk kez bu işi yapınca cezasını çekersin. 

9Şöyle deme: "Yüce Tanrı verdiğim çok sayıda armağanı Göz önünde tutacak, Armağanlarımı sunduğum zaman Onları kabul edecektir."

10Dua ederken sabırsızlanma, Sadaka vermeyi savsaklama.

11Yüreği kaygılı kişiye gülme, Çünkü onu alçaltan isterse yükseltir.

12Kardeşine karşı suçlayıcı nitelikte yalan yazılar hazırlama, Bir arkadaşına karşı da böyle davranma.

13Yalan söylememeye özen göster, Çünkü bunun sonucu iyi olamaz.

14Yaşlıların toplantılarında uzun söylevler verme, Dua ederken aynı sözleri yineleme.

15Sıkıcı görevden veya çiftlik işinden kaçınma, Çünkü tüm var olanları yüce Tanrı yaratmıştır.

16Günah işleyenlere katılma, Şunu anımsa: O'nun öfkesi gecikmeden belirecektir.

17Alçakgönüllü ol, Çünkü inançsızın cezası ateş ve solucandır.

Başkalarıyla İlişkiler

18Kâr amacıyla bir dostunu takas etme, Gerçek bir kardeşi de Ofir*altınıyla değişme.

* "ofir": Doğuda bilinmeyen bir bölge. Sü­leyman Peygamber oraya altın arayıcıları gönderirdi.

19Bilge ve iyi karına karşı olma, Çünkü onun çekiciliği altından daha değerlidir.

20İşini doğrulukla yapan kölene kötü davranma, Elinden geleni yapan ücretli işçiye de iyi davran.

21Akıllı bir köleyi kendin gibi sev, onu özgür kıl.

22Sığırların var mı? Onlara bak, Sana kazanç sağlıyorsa onları elden çıkartma.

23Çocukların var mı? Onları eğit, Çocukken onların başını eğdir.

24Kızların var mı? Erdemli yetiştirmeye bak, Ama fazla hoşgörülü olma.

25Kızını evlendirince büyük bir iş başarmış sayılırsın, Ama kızını akıllı bir adama ver.

26Karından memnun musun? Onu kovma, Ama onu sevmiyorsan, ona güvenme.

27Babanı yürekten onurlandır, Annenin doğum sancılarını hiçbir zaman unutma.

28Doğuşunu onlara borçlu olduğunu anımsa. Senin için yaptıklarının karşılığını onlara nasıl ödeyebilirsin?

29Tanrı katında gönlün korku ve saygıyla dolu olsun, O'nun kâhinlerine saygı göster.

30Seni yaratanı bütün gücünle sev, O'nun elçilerini bırakma.

31Tanrı'dan kork ve kâhini onurlandır, Sana buyrulduğu gibi kâhinin payını ver: İlk meyve ürünü, Suç sunuları, kurban edilen hayvanların omuz kısımları, Kutsama kurbanı ve kutsal şeylerin ilk ürünü.

32Yoksula elini uzat, Hayırduasını alırsın.

33Tüm yaşayanlara verdiğin armağanlarla elin açık olsun, Yararlı yardımlarını ölülerden bile esirgeme.

34Ağlayanlara ilgi göster, Kaygılı kişilerin acısını paylaş.

35Hastaları ziyaretten kaçınma, Böylece kendini sevdirirsin.

36Tüm davranışlarında her zaman sonunu anımsarsan Hiç bir zaman günah işlemezsin.


Başlangıç