Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

İnsan Yaşamının Sıkıntıları

40Her insan zorlu sıkıntı çeker, Ademoğulları ağır bir boyunduruk altındadır. Analarının rahminden doğdukları günden her şeyin anasına dönecekleri güne dek bu iş böyledir.

2Öleceği günü düşünen insan dehşete kapılır, Bu konuyu derin derin düşününce Yüreği korkuyla dolar.

3Görkemli bir tahtta oturan insan için olsun, Toz toprakta ve çöplükte yaşayan yoksul için olsun,

4Soylu bir aileden gelip başına taç giyen insan için olsun, Çul giyen kişi için olsun, Her şey taşkınlık ve kıskançlıktan, karışıklık ve huzursuzluktan, Ölüm korkusundan, rekabetten ve didişmeden ibarettir.

5Gece bile insan yatağında yatarken Uyku tasalarına bir yenisini ekler.

6Dinlenmek için uzandığı zaman, Uykusunda korkunç görüntüler Güpegündüzmüş gibi onu ürkütür. Örneğin savaştan kaçan bir insan görür.

7Kurtarıldığı anda uyanır, Korkusunun imgesel olması onu şaşırtır.

8Tüm yaratıklar için, insan olsun hayvan olsun, Günah işleyenler için yedi misli fazla,

9Ölüm, kan, didişmek, kılıç vardır, Yıkım, kıtlık, acı, bela vardır.

10Bütün bunlar inançsızlar için yaratılmıştır, Nuh tufanı onların yüzünden oluşmuştur.

11Topraktan gelen her şey toprağa, Sudan gelen her şey denize döner.

Kötülüğün Sonuçları

12Rüşvet ve haksızlık yeryüzünden silinecek, Ama içtenlik sonsuza dek yaşayacaktır.

13Haksızlık yapan kişilerin varlığı sel gibi kuruyacak, Şiddetli yağmurda gök gürlemesi gibi parçalanacaktır.

14Cömertlikle veren sevinecek, Yasa tanımayanlarsa düşecek.

15İnançsızların çocukları az dal verir, Temiz olmayan kökler sert kayalara çarpar.

16Göllerle ırmakların kıyısındaki kamışlar Her türlü ottan önce kökünden çekip çıkarılacaktır.

17Sevecenlik bereketlerle dolu cennet bahçesi gibidir, Cömertlik sonsuza dek kalıcıdır.

Yaşam Sevinci

18Çok çalışanla varlıklı için yaşam güzeldir, Ama bir hazine bulan kişinin durumu her ikisinden de iyidir.

19Kişinin ününü, çocukları ve kurduğu kent yapar, Ama bilgeliği keşfetmek, her ikisinden de iyidir. Sığırlar ve üzüm bağları insana ün sağlar, Ama kusursuz bir eş, her ikisinden daha değerlidir.

20Şarap ve müzik insanın yüreğine sevinç verir, Ama bilgeliği sevmek, her ikisinden de iyidir.

21Flüt ve arp bir şarkıyı daha tatlı yapar, Ama tatlı bir ses her ikisinden de iyidir.

22Gözler incelik ve güzellik arar, Ama ilkbaharda yetişen mısırın yeşil rengi Her ikisinden de iyidir.

23Bir dost ya da arkadaşla karşılaşmak her zaman iyidir, Ama mutlu karı koca her ikisinden de iyidir.

24Erkek kardeşler ve akrabalar zor günlerde iyidir, Ama yardımsever cömertlik her ikisinden de iyidir.

25Altın ve gümüş sarsılmanı önler, Ama yararlı bir öğüt her ikisinden de iyidir.

26Para ve güç insanın yüreğine güven duygusu verir, Ama Tanrı korkusu her ikisinden de iyidir. Tanrı'dan korkan kişinin hiçbir eksiği yoktur, Onun başka bir dost araması gerekmez.

27Tanrı korkusu bereketlerle dolu cennet bahçesi gibidir, İnsana parlaktan da öte bir giysi giydirir.

Dilenmek

28Oğlum, başkalarından dilenerek yaşamını sürdürme, Bir dilenci olmaktansa ölmek daha iyidir.

29Sürekli başkasının masasına göz diken insanın yaşamı Hiç bir zaman bir yaşam sayılamaz. Başka insanların besiniyle boğazını kirletir, Görgülü, aydın kişi asla böyle bir davranışta bulunmaz.

30Utanmaz adamın dudakları için dilenmek kolaydır, Ama er geç dilencilik karnını tutuşturacaktır.


Başlangıç