Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Yoşiya

49Yoşiya'nın anısı Güzel koku hazırlayan kişinin becerisiyle ortaya çıkan Harman yapılmış buhur gibidir. Herkesin ağzına bal gibi tatlı gelir, Şarap şöleninde çalınan müziğe benzer.

2Doğru yolu seçip insanları inanca döndürdü, Yasaya uymayan tiksindirici şeyleri kökünden söktü.

3Tanrı'ya yürekten bağlandı, Tanrı'nın tanınmadığı bir zamanda inançtan yana oldu.

Yeremya

4Davut, Hizkiya ve Yoşiya dışında Hepsi birbiri ardından günah işledi, Yüce Tanrı'nın yasasını önemsemediklerinden Yahuda kralları ortadan kayboldu.

5Güçlerini başkalarına, Onurlarını başka ülkeye verdikleri günden beri,

6Seçilmiş kutsal kent yandı, Sokakları boşaldı.

7Her şey Yeremya'nın önceden haber verdiği gibi oldu, Çünkü ona kötü davrandılar. Oysa annesinin rahmindeyken peygamber olarak kutsanmıştı, Onun görevi yıkmak, acı vermek ve yok etmekti, Ama ayrıca geliştirmek, yerleştirmekti.

Hezekiel ve On İki Peygamber

8Hezekiel görkemli bir görüm gördü, Tanrı, meleklerin arabası üstünde bu görümü ona gösterdi.

9O Eyüp'ü de anımsadı, Çünkü doğruluk yollarında yürüdü.

10On iki peygambere gelince, Kemikleri kabirlerinde yeniden çiçek açsın, Çünkü onlar Yakup'u avuttular, Onun kutsal inancını ve umudunu kurtardılar.

Zerubbabil ve Yeşu

11Zerubbabil'i nasıl yüceltelim? O, sağ elindeki mühür yüzüğü gibiydi.

12Yosadak oğlu Yeşu da öyleydi, Her ikisi yaşamları süresince tapınağı yaptılar, Tanrı için yazgısı sonsuza dek övgü olan Kutsal bir ulus yetiştirdiler.

Nehemya

13Nehemya'nın da anısı uludur, O, yıkılan duvarlarımızı yeniden kurdu. Sürgü sürerek kapanan kapıları onardı, Evlerimizi yeniden yaptı.

Atalar

14Yeryüzünde Hanok'a eşit olan kimse yaratılmamıştır, Çünkü kendisi göğe alınmıştır.

15Doğan hiç kimse Yusuf gibi olmamıştır, O, erkek kardeşlerinin önderi, Ulusunun desteğiydi, Onun kemiklerine saygı gösterildi.

16İnsanlar arasında Sam ve Ham onurlandırıldı, Ama Adem yaşayan tüm yaratıklardan üstündür.


Başlangıç