Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

4Oğlum, fakirin rızkını vermemezlik etme, Yoksullara boşuna umut verme.

2Aç olanların acısını arttırma, Dertliyi aldatma.

3Öfkeli yüreği incitme, Yoksullardan yardımını esirgeme.

4Yokluk içinde kıvranan dilenciyi geri çevirme, Yoksul bir insanla karşılaşınca başını öbür tarafa çevirme.

5Fakirlere karşı ilgisiz olma, Öyle davran ki, hiç kimse sana lanet etmesin.

6Çünkü bir insan ruhundaki acıyla sana lanet ederse, O insanı yaratan bedduasına kulak verecektir.

7İçinde yaşadığın topluluğun sevgisini kazan, Yetki sahibi kişinin önünde saygıyla eğil.

8Yoksulla dertleş, Selamına incelikle karşılık ver.

9Zulüm göreni zalimin elinden kurtar, Hüküm verirken alçakça davranma.

10Yetimlerin babası ol, Dullara bir eş kadar yakın ol. Yüce Tanrı'nın gözünde bir oğul gibi olacaksın, O'nun sana olan sevgisi Annenin sevgisinden daha güçlü olacak.

Eğitici Bilgelik

11Bilgelik kendi çocuklarını yetiştirir, Onu arayanlara ilgi gösterir.

12Bilgeliği sevenler yaşamı sever, Ona hizmet edenler mutlu olacaktır.

13Ona yakın olan onurlandırılacaktır, Nerede olursa Tanrı onu kutsayacaktır.

14Bilgeliğe hizmet edenler Kutsal Olan'a hizmet etmiş olur, Tanrı da bilgeliği sevenleri sever.

15Bilgeliğin yargısı doğrudur, Onunla ilgilenen güvenli bir yaşam sürer.

16Bilgeliğe inanan kişi mirasçısı olur, Onun mirasçıları bilgeliğe sahip olurlar.

17Başlangıçta bilgelik kişiyi dolambaçlı yollara sürükler, Onu korkutup halsiz bırakır. Bilgelik kişiye güvenebileceğini anlayıncaya kadar Onunla uğraşır, onu cezalandırır, Sıkıntılarında onu sınar.

18Bilgelik, sonunda kişiyi doğru yola getirir, Gizlerini ona açıklar.

19Kişi ondan uzaklaşırsa, bilgelik onu terkeder, Onu yazgısıyla başbaşa bırakır.

Utanç ve İnsana Saygı

20Oğlum, uygun zamanı bekle ve kötülüğe karşı uyanık ol, Kendinden utanç duyacak nedenin olmasın.

21Çünkü insanı günaha götüren utanç olduğu gibi, Onurlu ve hayırlı olan utanç da vardır.

22Kendi aleyhine taraf tutma, Düşüşüne neden olacak bir uyum gösterme.

23Gerektiği zaman sözünü sakınma ve bilgeliğini gizleme,

24Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır.

25Gerçeğe karşı koyma, tam tersine Bilgisizliğin yüzünün kızarmasına neden olsun.

26Günahlarını itiraf etmekten utanma, Irmağın akıntısına kürek çekme.

27Akılsız bir adama yaltaklanma, Sözü geçen bir kimseye özel sevgi gösterme.

28Ölünceye dek gerçek için savaş, Tanrı da senin için savaşacaktır.

29Konuşurken yürekli ol, Davranışlarında boş şeylerle uğraşan güçsüz bir insan olma.

30Evinde aslan kesilme, Sana hizmet edenlerin karşısında korkak olma.

31Almak için uzanan ellerin Vermek gerekince kapanmasın.

 


Başlangıç