Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Yeşu

46Nun oğlu Yeşu savaşta çok güçlüydü, Peygamberlik görevinde Musa'nın halefiydi. Yeşu* adı ona gerçekten yakışıyordu, Cennete gitmek üzere seçilmiş olan Ulusun büyük kurtarıcılarından biriydi. Ona karşı koyan düşmanlarından öç alıyordu, Böylece İsrail'e mirasını vermiş oluyordu.

* Yeşu "Yahve kurtarır" anlamına gelir. Aynı adın Yunancası İsa'dır.

2Kentlere karşı kılıcını çekip kollarını yukarı kaldırdığı zaman, O denli görkemliydi!

3Kim o denli kararlılık göstermişti? Tanrı'nın savaşlarını kendisi sürdürüyordu.

4Eliyle güneşi zapt etmemiş miydi, Bir gün güneşi uzatıp iki güneş durumuna getirmemiş miydi?

5Düşmanı her yönden sıkıştırırken, Yüce Tanrı'ya, Güçlü Olan'a seslendi. Sert ve şiddetli dolu taneleri yağdırarak Tanrı ona yanıt verdi.

6O, düşman ülkeye saldırdı, Savaştaki yiğitliğini ülkelerin onaylaması, Karşılarındakinin güçlü Tanrı olduğunu bilmeleri için Bayırda tüm karşı koymayı yok etti.

Kalev

7Yeşu'yla Yefunne oğlu Kalev Musa zamanında hep sadık kalmışlardı. Bütün topluluğun karşısında durup Ulusun günah işlemesini önlemiş, Halkın ayaklanacağı yolundaki fısıltıları susturmuşlardı.

8Bu nedenle hareket halindeki altı yüz bin askerden Sadece bu ikisi kalmıştı, Bu ikisi miraslarına konmuştu. Çok şeyden zevk alıp Hoşça zaman geçirebilecekleri topraklara yerleşmişlerdi.

9Tanrı Kalev'i güçlü kıldı, Yaşlılığına dek o güçlü kaldı. Bu güçle Kalev ülkenin dağlık yerlerinde yürüyüş yaptı, Onun soyundan gelenler bu yerlerin mirasçısı oldular.

10Tanrı yolunda olmanın iyi olduğunu İsrail'in bütün halkı görsün diye.

Hakimler

11Hakimler de her biri çağrılmıştı, Onların yüreği sevgi bağlılığından yoksun değildi. Onlar Tanrı'ya sırt çevirmediler, Onların anısını kutsayalım!

12Kemikleri kabirlerinde tekrar çiçek açsın, Bu ünlü kişilerin adları Çocuklarında yeniden yaşasın.

Samuel

13Samuel Tanrı'nın sevgilisiydi, Tanrı'nın peygamberiydi, krallığı kurdu, Ulusunu yönetecek kişileri meshetti,

14Toplumu Tanrı'nın yasasına göre yargıladı. Tanrı Yakup'u korudu.

15O, sadakati sayesinde bir peygamber olarak kabul edildi, Sözleriyle güvenilir bir kâhin olarak tanındı.

16Düşmanları onu her taraftan sıkıştırırken, Güçlü Tanrı'ya seslendi, O'na bir kuzu kurban etti.

17Gök gürlemesiyle Tanrı'nın gürleyen yüksek sesi duyuldu.

18Tanrı düşmanın önderlerini, Filistliler'in bütün başkanlarını kılıçtan geçirdi.

19Ölmeden önce Tanrı'nın ve meshettiği yöneticilerinin katında tanıklık etti: "Bir kişiyi herhangi bir maldan, Hem de bir çarıktan bile yoksun bırakmadım." Kimse onu suçlamadı.

20Uyuduktan sonra yeniden kehanette bulundu. Kralı uyarıp öleceğini bildirdi. Yeryüzünde sesini yükselterek gelecekten haber verdi, Amacı, insanların günahlarını ortadan silmekti.


Başlangıç