Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

10 Hükümetin başı bilge önder Milletine karşı çok titiz davranmalıdır, Ölçülü davranan kişinin yönetimi iyi işleyecektir.

2Yönetimin başı nasılsa Onunla işbirliği yapanlar da öyle olacaktır, Vali nasılsa Kentte oturanlar da öyle olacaktır.

3Okumamış bir kral milleti için yıkım demektir. Bir kentin ileri gelenleri ne denli akıllı ise O kent de o denli varlıklı olur.

4Dünyanın yönetimi Tanrı'nın elindedir, Gereken sürede gereken kişiyi iş başına getirir.

5Kişinin başarısı Tanrı'nın elindedir, O, yasaları yapan kişiyi onurlandırır.

Kibrin Neden Olduğu Günah

6Komşunun her kusuruna gücenme, Hiç bir zaman öfkeli davranma.

7Kibir Tanrı için de insan için de tiksindiricidir, Haksızlık her ikisi için de iğrençtir.

8Egemenliklerin bir milletten diğerine geçmesinin nedeni Haksızlık, küstahlık ve paradır.

9Tozla külün kibirlenecek nesi var ki? Yaşamda bile bağırsaklar tiksindiricidir.

10Uzun bir hastalık doktorla alay eder, Bugünün kralı yarın bir cesetten ibarettir.

11İnsan ölünce, bırakacağı miras sürüngenlerden, Avla beslenen hayvanlardan, solucanlardan oluşur.

12İnsan kibrinin başlangıcı Tanrı'yı terk etmek Ve kalbini onu yaratandan uzaklaştırmaktır.

13Kibrin başlangıcı günah olduğuna göre Kibre sıkıca sarılan kişiden pislik akar. Bu nedenle Tanrı onlara olağanüstü cezalar verdi, Onları büsbütün yıktı.

14Tanrı yöneticilerin tahtını devirip Alçakgönüllüleri o tahta oturtmuştur.

15Kibirli olanları kökünden sökmüş, Onların yerine alçakgönüllü kişileri getirmiştir.

16Tanrı putperestlerin topraklarını harap etmiş, Onları dünyanın temeline dek yok etmiştir.

17Putperestlerin bir kısmını uzaklaştırıp yok etmiştir, Onların anısını dünyadan silmiştir.

18Kibir, insanlar için yaratılmamıştır, Şiddetli öfke kadından doğanların harcı değildir.

Onurlandırılması Yaraşık Kişiler

19Hangi soyun onurlandırılması yaraşıktır? İnsan soyunun. Hangi soyun onurlandırılması yaraşıktır? Tanrı'dan korkanların. Hangi soy hor görülmeye yaraşıktır? İnsan soyu. Hangi soy hor görülmeye yaraşıktır? Tanrı'nın buyruklarına uymayanlar

20Kardeşler arasında önder durumunda olanın Onurlandırılması yaraşıktır. Tanrı katında O'ndan korkanların Onurlandırılması yaraşıktır.

21(Tanrı korkusu kabul edilmenin başlangıcıdır, İnatçılık ve gurur reddedilmenin başlangıcıdır.)

22Bırak da varlıklı olanı da soylusu da yoksulu da Tanrı' dan korkmakla övünsün.

23Yoksul olduğu için akıllı bir adamı hor görmek doğru değildir, Günah işleyen bir adamı onurlandırmak da iyi değildir.

24Yönetici, yargıç, etkili kişi, tümü onurlandırılmalıdır, Ama Tanrı'dan korkan kişi hepsinden uludur.

25Özgür insanlar bilge köleye hizmet eder, Akıllı adam yakınmaz.

Açık Sözlülük ve Alçakgönüllülük

26İşini yaparken açıkgöz olmaya çalışma, Güç durumdayken çalım atma.

27Bir öğün yemek için Ne yapacağını bilemeyen gösterişli bir kişi olmaktansa, Çok çalışan ve bolluk içinde yaşayan Bir adam olmak daha iyidir.

28Oğlum, öz saygında alçakgönüllü ol, Kendi gerçek değerini bil.

29Kendini yeren bir insanı kim haklı gösterebilir? Kendini hor gören bir insana kim saygı gösterebilir?

30Yoksul adam zekâsı için onurlandırılır, Varlıklı kişi de parası için.

31Yoksulken onurlandırılan, Zenginken çok daha fazla onurlandırılır. Varlıklıyken namusuna leke sürülen Yoksulken tümüyle namusundan olur.


Başlangıç