Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

28Zorla öç alan kişiden Tanrı da öç alacaktır, Tanrı işlenen günahların hesabını tutmakta çok titizdir.

2Seni inciten komşunu bağışlarsan Dua ettiğin zaman günahların bağışlanacaktır.

3Bir insan başkasına karşı öfkeliyse, Tanrı tarafından bağışlanmayı nasıl isteyebilir?

4Kendisine benzeyen başka bir insana acımıyorsa, Günahların bağışlanması için nasıl yalvarabilir?

5Canlı bir yaratık olarak öç almayı güdüyorsa, Onun günahlarını kim bağışlayacaktır?

6En son olacakları anımsa ve tiksinti duymaktan vazgeç, Sona ermeyi ve ölümü anımsa, Buyruklara uy.

7Buyrukları anımsa ve yüreğinde Komşuna kötülük etme isteği olmasın. Yüce Tanrı'yla yapılan antlaşmayı anımsa, Gücendinse önemseme.

Kavgalar

8Kavga etmekten sakınırsan daha az günah işlersin, Çünkü öfkeli kişi kavgaya neden olur.

9Günah işleyen kişi dostlarına bela getirir, Gönül rahatlığına erişmiş kişileri anlaşmazlığa sürükler.

10Ateşin yanış biçimi onu besleyen yakıta bağlıdır, Bir kavga da yıkıcı gücüyle orantılı olarak yayılır. Kişinin şiddetli öfkesi gücüne bağlıdır, Varlıklı oluşuyla orantılı olarak taşkınlığı öfkeyle yoğrulur.

11Birdenbire başlayan bir kavga ateşi tutuşturur, Öfkeli bir tartışma sonucu kan dökülür.

12Kıvılcıma üflersen birden alevlendirirsin, Kıvılcıma tükürürsen kıvılcım söner, Her iki sonuca neden olan senin ağzındır.

Dizginlenemeyen Dil

13Dedikodu yapan kimseye ve yalancıya lanet olsun! Esenlikte yaşayan birçok kişinin yıkımına neden olmuştur.

14Üçüncü kişinin dili çok sayıda insanı sarsmış, Onları bir ülkeden diğerine sürüklemiştir. Sağlamlaştırılmış kentleri yıkmış, Prenslerin evini altüst etmiştir.

15Üçüncü kişinin dili erdemli eşleri evlerinden uzaklaştırmış, Çok çalıştıkları için Hak ettikleri ödülden onları yoksun bırakmıştır.

16Üçüncü kişinin söylediklerini dinleyen asla erince kavuşmaz, Yaşamını gönül rahatlığıyla asla sürdüremez.

17Kamçının vuruşu insanın etini kabartır, Ama dilin vuruşu kemikleri kırar.

18Pek çok kişi kılıç darbesiyle yere yıkılmıştır, Ama çok daha fazla kişinin yıkımına dil neden olmuştur.

19Ondan korunan ve dilin büyük öfkesine hedef olmayan insan mutludur. Çevresinde dilin boyunduruğunu sürüklemeyen, Onun zincirleriyle bağlı olmayan insan mutludur.

20Çünkü dilin boyunduruğu demirden, Zincirleri tunçtan yapılmıştır.

21Onun neden olduğu ölüm çok kötü bir ölümdür, Şeol ona yeğdir.

22İnanlıları etkisi altına alamaz, Onun alevleri onları yakmaz.

23Tanrı'dan ayrılanlar o alevlerin içine düşer, O alevler söndürülmeyecektir. Bir aslan gibi onların üstüne salıverilecek, Bir panter gibi onları paramparça edecektir.

24Mülkünün etrafına engel olarak Keskin dikenli bir parmaklık yapıp Gümüşünü altınını kilit altında saklamaz mısın?

25Aynı şekilde sözlerini tartmak için bir terazi hazırla, Ağzını sürgülü bir kapıyla kapat.

26Bu kapıyı açarken yanlış adım atmamaya dikkat et, Çünkü seni avlamak için bekleyen var.


Başlangıç