Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

Bilgin

39Tanrı'nın yasasını canı gönülden düşünen İnsanın durumu değişiktir. Atalarından kalma bilgelik konusunda incelemeler yapar, Günlerini kehanetlerle ilgilenmekle geçirir.

2Ünlü kişilerin söylevlerini saklar, Atasözlerinin inceliklerini yadırgamaz.

3Bunların gizli anlamlarını irdeler, Anlaşılmayan yönlerini etraflıca düşünür.

4Prenslere hizmet eder, Yöneticilerin katında bulunur. Yabancı ülkelere yolculuk eder, İnsanın yaptığı iyilik ve kötülük konusunda deneyimlidir.

5Gün doğarken tüm yüreğiyle Onu yaratan yüce Tanrı'ya başvurur, Tanrı katında yalvarır, Dua etmek için ağzını açar, Günahları için dileğini bildirir.

6Yüce Tanrı'nın iradesi buysa, Onun ruhu her şeyi kavrayacak, Bilgece sözleri çok sık söyleyecek, Dualarında Tanrı'ya şükredecektir.

7O, amacında ve bilimde dürüst olacak, Tanrı'nın bilinmeyen gizleri konusunda düşünüp taşınacaktır.

8Yaptığı eğitimi gösterecek, Tanrı'yla yapılan antlaşmanın yasası ona kıvanç verecektir.

9Pek çok kimse onun kavrama yeteneğini övecektir, Bu asla unutulmayacaktır. Anısı her zaman yaşayacak, Adı kuşaktan kuşağa anılacaktır.

10Uluslar onun bilgeliğini herkese duyuracak, Toplum ondan övgü ile söz edecek ve bu olayı kutlayacaktır.

11O uzun süre yaşarsa, adı binlerce addan daha ünlü olacaktır, Şayet ölürse buna da razı olacaktır.

Tanrı'yı Öven Ezgi

12Daha derin düşünmek istiyorum, Bu düşünceler dolunay gibi beni kaplamış durumda.

13Dindar çocuklar, beni dinleyin, Dere kenarında yetişen gül gibi açın.

14Buhur gibi tatlı koku yayın, Zambak gibi çiçek açın, güzel kokunuzu çevreye yayın. Bütün yapıtları için Tanrı'ya hamdedin, O'nu içtenlikle övün.

15Tanrı'nın yüce adını bildirin, Ezgilerle ve arp çalarak O'nu övdüğünüzü bildirin, O'nu içtenlikle şöyle övmelisiniz:

16"Tanrı'nın tüm yapıtları olağanüstüdür! O'nun buyrukları derhal yerine getirilir." "Bu nedir? Bu niçin böyledir?" gibi sorular sormamalısın, Zamanı gelince her şey incelenecektir.

17O'nun sözüyle sular akmaz, birikir, Ağzından çıkan bir sözle sular durur.

18O'nun buyruğuyla dilediği hemen olur, O'nun kurtarma gücünü hiç kimse azaltamaz.

19Bütün yaratılmışların etkinlikleri O'nun katındadır, Hiç bir şey O'nun gözünden kaçmaz.

20O'nun bakışı öncesizlikten sonrasızlığa doğru uzanır, Hiç bir şey onu şaşırtamaz.

21"Bu nedir? Bu niçin böyledir?" dememelisin, Bütün yaratılmışların kendine özgü işleri vardır.

22Tanrı'nın kutsaması kurak toprağı bir ırmak gibi kaplar, Sel gibi onu emer.

23Aynı biçimde öfke O'nun ülkelere bıraktığı mirastır, Tıpkı tatlı suları tuza dönüştürmesi gibi.

24O'nun tutumu dindar kişiler için yumuşaktır, Ama kötü kişilerin yoluna bir sürü engel dikilir.

25Başlangıçtan beri iyi şeyler iyi insanlar için yaratılmıştır, Kötülükler günah işleyenler içindir.

26Yaşamak için insanların en önemli gereksinimleri su, ateş, demir ve tuzdur, Buğday, un, süt ve baldır, Üzüm suyu, zeytinyağı ve giysidir.

27Bütün bunlar iyi insanlar için iyidir, Ama günah işleyen kişiler için kötü olurlar.

28Bazı rüzgârlar cezalandırmak için yaratılmıştır, O rüzgârları öfkesinin kamçısı olarak yarattı. Kıyamet gününde rüzgârlar güçlerini serbest bırakır, Onları yaratanın öfkesini dindirir.

29Ateş, dolu, kıtlık, ölüm, Bütün bunlar cezalandırmak için yaratılmıştır.

30Yabanıl hayvanların dişleri, akrepler, engerekler, İnançsızları yok edecek olan öç kılıcı,

31Bütün bunlar O'nun buyruklarını kıvançla yerine getirir. O istediği zaman onlar yeryüzünde hazırdır, Zamanı gelince O'nun buyruklarına uyarlar.

32Bu nedenle başından beri kararlıydım, Düşünüp taşındım, oturup yazdım:

33"Tanrı'nın bütün yaptıkları iyidir, Zamanı gelince her eksiği giderir."

34"Bu ondan beter" dememelisin, Çünkü her şey zamanı gelince değerini gösterir.

35Bu ortamda bütün yüreğinle ve var gücünle ezgiler oku, Rab'bin adına övgüler sun!


Başlangıç